Dat een autonome status op zichzelf géén garantie is voor voorspoed, bewijst wel de huidige situatie op Aruba dat op 1 januari 2011 een kwart eeuw status aparte viert. Wat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over Aruba meldt, is voor de Nederlandse Antillen (lees: Curaçao) een déjà vu. Eerder was het Curaçao dat zich geconfronteerd zag met oplopende begrotingstekorten en daarmee een stijgende staatsschuld, waardoor de rentelasten loodzwaar drukten op het huishoudboekje van de overheid en er van beleidsruimte en dus autonomie de facto nauwelijks sprake was. Een keuze was er bijna niet: forse bezuinigingen en ook belastingverhogingen waren noodzakelijk.
Anno 2010 zit Aruba in hetzelfde schuitje: het IMF wijst weliswaar wat het kabinet-Eman zelf al voorstelt niet af, maar concludeert tegelijk dat het onvoldoende is en dat er veel méér moet gebeuren. Buiten het mes in ziektekostenverzekering AZV en ouderdomsvoorziening AOV en behalve korten op de overheidsbestedingen aan goederen en diensten, moeten snel de accijnzen omhoog, maar bovenal adviseert IMF introductie van een btw.
Hoewel de situatie van het Land Aruba gelukkig nog niet zo erg is als eerder wel het geval was met het Land de Nederlandse Antillen en het Eilandgebied Curaçao, is de regering in Oranjestad wel gewaarschuwd. En ook de bevolking op Aruba: er komen zware tijden aan van maatregelen die de koopkracht zullen aantasten. De burger zal er anders over denken, maar volgens het IMF is er ruimte om de belastingdruk te verhogen zonder direct de concurrentiepositie te ondermijnen. En wat het IMF zegt, weegt doorgaans zwaar.
Aruba heeft al bijna 25 jaar één bestuurslaag, hoeft geen rekening te houden met andere eilanden en is autonoom in de heffing en besteding van belastingen. Maar de vorige regeringen hebben Sinterklaas gespeeld met de AZV en de AOV en buitensporig veel ambtenaren in dienst genomen. In combinatie met externe schokken - de kredietcrisis gevolgd door een internationale financiële en economische crisis, die het toerisme zwaar trof - is het daarom snel bergafwaarts gegaan. Daar moeten Curaçao en Sint Maarten, die op het punt staan land te worden met eveneens ieder een eigen bestuur, van leren. Na de schuldsanering en de instelling van het financieel toezicht staan zij er op dit moment relatief goed voor. Laat dat zo blijven. Het is beter om het IMF op afstand te houden. Anders gezegd: het is beter vooraf de begroting op orde hebben, dan achteraf pijnlijke maatregelen opgelegd te krijgen. Voorkomen is beter dan genezen.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.