Een nieuw ziekenhuis is méér dan alleen een gebouw neerzetten. Die boodschap is voor het kabinet-Schotte, maar ook voor Helmin Wiels van regeringspartij Pueblo Soberano, die onlangs in een van zijn radioprogramma’s zei dat niet een oncoloog, maar metselaars en andere bouwvakkers een nieuw hospitaal bouwen. Niet dat dit uiteindelijk de reden was voor de bestuursleden van Fundashon Hospital Nobo (FHN) om een maand geleden hun functie beschikbaar te stellen en toen hierop geen antwoord kwam te besluiten tot de opheffing van de stichting FHN. Maar het is wel tekenend voor de manier waarop wordt omgegaan met professionals die ziel en zaligheid - en kennis, kunde en contacten - in de strijd hebben geworpen om het nieuwe ziekenhuis voor Curaçao te realiseren. Een nieuw ziekenhuis dat de bevolking al veel langer is beloofd en waarvoor telkens nieuwe commissies aan de slag zijn gegaan en rapporten werden geschreven. De stichting met aan het hoofd voorzitter Bob Pinedo - de internationaal hoog gewaardeerde oncoloog - leek nog de beste kans van slagen te kunnen bieden, juist omdat deze deuren in het buitenland en bij financiers wist open te krijgen. Het signaal wat er nu van het zichzelf (moeten) opheffen van de stichting uitgaat, zal het buitenland en financiers wel drie keer doen nadenken alvorens zij zich er opnieuw aan wagen.
Het punt is dat er op deze manier nauwelijks iets van de grond komt, omdat alles zich lijkt te herhalen zonder daadwerkelijke vooruitgang of zelfs perspectief daarop. Pinedo zei het zelf al, dat veertig jaar geleden - toen hij naar het buitenland vertrok voor studie en medische specialisatie - er reeds sprake was van een ‘nieuw ziekenhuis’. Maar ook recenter werden serieuze pogingen gedaan, zoals met het ‘Eindverslag Werkgroep Nieuwbouw Ziekenhuis’ van juni 2003, ingesteld door toenmalig MAN-gedeputeerde (thans minister) Charles Cooper; in 2005 nog eens geüpdate door advieskantoor Deloitte.
Wat opvalt is dat de bouwkosten niet eens zoveel afwijken van FHN anno 2010, ondanks de gestegen prijsindex. Wel heeft FHN een fors bedrag aan equipment en IT, maar dat is grosso modo nodig als zelfs het Sint Elisabeth Hospital (Sehos) nog jaren in gebruik blijft. Beiden gaan uit van ongeveer evenveel bedden - zij het FHN iets meer, mede gezien de inmiddels in omvang toegenomen bevolking ten opzichte van de inschatting vijf jaar geleden. Allebei rekenen erop dat de trend dat mensen steeds minder dagen in het ziekenhuis verblijven doorzet. Daar tegenover staat de vergrijzing die (voorlopig) steeds meer ouderen richting ziekenhuis zal sturen. De locaties die Pinedo noemt - achter de UNA en als alternatieve optie bij Rust en Burgh - zijn eveneens identiek.
Het is jammer en onnodig (duur) dat Curaçao telkens opnieuw het wiel blijft uitvinden. In 2003/2005 was er al een programma van eisen. Vervolgens komt FHN met haar eigen, aangepaste, programma van eisen. Nu dat ook weer niet doorgaat, is de vraag: What’s next? Weer een nieuw programma van eisen? Weer een stichting/commissie/werkgroep en weer rapporten, maar geen nieuw ziekenhuis? Het is niet te hopen.
Eén van de belangrijkste conclusies in het rapport-Deloitte, en daar gaat FHN in mee, is dat een grondige reorganisatie van de zorg nodig is: geen ofisina’s meer, alles gebeurt in het ziekenhuis, liefst een vaste of semi-vaste bezoldiging voor de specialisten, die dus geen ‘ondernemer’ meer zijn. Hetzelfde zal gelden voor laboratoria. De tarievenstructuur moet worden herzien, want eenvoudig gezegd: de goedkope zorg is te duur en de complexe zorg te goedkoop. Dit verklaart waarom Taams en Advent en ook de laboratoria bepaalde diensten goed en goedkoper kunnen aanbieden, zij leveren immers de duurdere zorg niet (met name geen intensive care en spoedeisende hulp).
Kortom: een nieuw ziekenhuis gaat niet alléén om een fundering, bouwstenen en een dak, maar biedt de gemeenschap een goede kans om met hulp en expertise van buitenaf de volksgezondheid grondig te herstructureren. Die kans, om dit per 2015 te realiseren, heeft de regering door haar houding jegens FHN om zeep geholpen. What’s next?

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.