Als het bestuur van Fundashon Hospital Nobo (FHN) echt opstapt, zoals ze in een schrijven aan de nieuwe regering heeft meegedeeld, dan is de kans dat het nieuwe ziekenhuis er eindelijk komt ineens een heel stuk kleiner geworden. Natuurlijk kan de coalitie zeggen dat ze zelf met een ander bestuur de draad oppakt en uiteraard zal zij de bevolking beloven dat Curaçao zijn nieuwe hospitaal krijgt, maar de vraag is levensgroot of dit ook daadwerkelijk gaat lukken. Want het zittende onbezoldigde bestuur met de internationaal vermaarde oncoloog professor Bob Pinedo als voorzitter aan het hoofd, geniet in eigen land en vooral daarbuiten bijzonder veel aanzien en kan met allerlei steun van derden veel voor elkaar krijgen wat voor de meeste anderen vrijwel onbegonnen werk is.
Dat het zover is gekomen, heeft het kabinet-Schotte aan zichzelf te wijten. Natuurlijk mag en moet een pas aangetreden regering de tijd krijgen en nemen om zich in de materie te verdiepen en er eigen analyses op los te laten. Maar dan moet minister George Jamaloodin (MFK) van Financiën niet nog dezelfde dag tegenover de media verklaren dat het ‘te duur’ is. Hij trekt al een conclusie vóórdat de door hemzelf gewenste verdieping überhaupt kan plaatsvinden. Als hij dan tegelijk verklaart niet een tweede BOO-affaire en tweede luchthaven te willen, dan is het voorstelbaar dat het bestuur met dergelijke zwaargewichten zijn conclusies trekt. De regering van MFK/PS/MAN gooit daarmee niet alleen de eigen ruiten in, het ontneemt tevens de bevolking de mogelijkheid van een nieuw ziekenhuis waar het na vele jaren voor het eerst echt reëel zicht op heeft. Dat is meer dan een wens. Het is een noodzaak, gezien de staat waarin het sterk verouderde Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) zich bevindt. ‘Te duur’ is bovendien een relatief begrip. Bijvoorbeeld als gekeken wordt naar hoeveel geld er in de verbetering van de gevangenis is en wordt gestoken. Maar ook is het goed te weten dat het ziekenhuis zowel volgens bestuur als Centrale Bank financierbaar is en dat de premies en tarieven niet omhoog hoeven. Te veel geld, ook als bedacht wordt dat alle functies die nodig zijn om dure en onnodige uitzendingen naar het buitenland te voorkomen en kwaliteit te bieden? Het is prima als een overheid op de kleintjes let - deed ze dat maar vaker - maar ongefundeerd roepen ‘het is te duur’ is te makkelijk. Het is natuurlijk geheel afhankelijk van welk voorzieningenniveau wordt nagestreefd: van een ontwikkeld land of ontwikkelingsland? Want dan kun je in diezelfde adem ook zeggen dat de scholen geen airco behoeven en dat Curaçao kan volstaan met 512 kbs internetaansluiting; het andere is toch allemaal ‘te duur’.
Het is betreurenswaardig dat FHN zo snel de handdoek in de ring gooit, maar gezien het bovenstaande wel begrijpelijk. Toch heeft het FHN-bestuur zelf tot nu toe onvoldoende gecommuniceerd, door tot nu toe slechts één nauwelijks onderbouwd totaalbedrag van 459 miljoen te noemen - waar zowel sceptici als voorstanders van schrikken. Het is omdat deze krant vorige week op basis van stukken kon berichten dat de werkelijke bouwkosten 238 miljoen - praktisch de helft - zullen zijn, dat dit beeld sterk is genuanceerd. De rest van het immense kapitaal is vereist voor niet langer uit te stellen investeringen in medische apparatuur, ICT en inventaris - dus zelfs, vroeg of laat, noodzakelijk als het nieuwe ziekenhuis er geheel níet komt.
Vijf jaar geleden ging het toen veelbelovende Oncologiecentrum voor het Sehos van dezelfde professor Pinedo bij Colon niet door. Toen was de huidige minister van Volksgezondheid Jacinta Constancia, gedeputeerde. Zij staat, anders dan Jamaloodin, nu veel positiever tegenover Fundashon Hospital Nobo. Het is daarom te hopen dat niet hetzelfde gebeurt als eerder en dat Curaçao verstoken blijft van moderne medische voorzieningen in de vorm van het nieuwe ziekenhuis, enkel door politieke kortzichtigheid en onverantwoord bestuur. Daarvoor is door FHN al te veel werk verzet en de noodzaak te groot.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.