De opstelling van de regering ten aanzien van overheids-nv’s en -stichtingen roept vragen op. Een collectief ontslag van commissarissen wordt doorgezet ondanks dat Soab, als adviseur corporate governance, overtuigend heeft laten zien dat de wet zich daartegen verzet. Aqualectra moet tegen de zin van de directie, maar onder zware druk van de regering, aandelen ter waarde van tientallen miljoenen voor niets overdragen aan Refineria di Kòrsou. Bij havenbedrijf CPA wordt een president-commissaris aangesteld die bijna direct op de stoel van de directie gaat zitten. Het zijn enkele voorbeelden.
Op 1 januari 2010 is op Curaçao de Corporate Governance Code van kracht geworden. Voor de overheid gelden sindsdien bijzondere regels als het gaat om overheidsentiteiten. Het gaat daarbij om vennootschappen of stichtingen. Een belangrijke bepaling van de code is dat voor de benoeming of het ontslag van bestuurders of commissarissen eerst advies aan de adviseur corporate governance moet worden gevraagd. De Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) is tijdelijk als adviseur aangesteld. Alleen als de regering zwaarwegende argumenten heeft, mag van het advies van Soab worden afgeweken.
Bij corporate governance staan deugdelijk bestuur, deugdelijk toezicht en deugdelijke overheidsinvloed centraal. Het uiteindelijke doel van regels van corporate governance is om politieke benoemingen, vriendjespolitiek en andere vormen van oneigenlijke beïnvloeding van overheidsvennootschappen of -stichtingen tegen te gaan. Als aandeelhouder dient de overheid zich zakelijk te gedragen. Daar waar publieke belangen in het geding zijn - bijvoorbeeld de vaststelling van de prijs van water en elektriciteit - behoort het waarborgen daarvan plaats te vinden via wet- en regelgeving en niet door het uitoefenen van aandeelhoudersrechten.
Het is voor Curaçao van belang om wat betreft corporate governance in de pas te blijven lopen met internationale ontwikkelingen. Politieke benoemingen en andere vormen van politieke beïnvloeding zijn niet alleen een ernstige bedreiging voor de rechtsstaat, maar staan ook in de weg voor de broodnodige verzakelijking van de Curaçaose economie. Er zijn regels in het leven geroepen om dergelijke bedreigingen het hoofd te bieden, maar die zijn niet effectief als de overheid de door haarzelf uitgevaardigde regels niet correct en stipt naleeft. Gezien de huidige praktijk lijkt de overheid zich niet gebonden te voelen aan de wetten die zij zelf heeft gemaakt. Het wordt hoog tijd dat corporate governance serieus wordt genomen. Curaçao moet voorwaarts, niet achterwaarts.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.