Het is stuitend te vernemen van Stichting Belastingaccountantsbureau (BAB) dat uit voorlopige cijfers blijkt dat één op de vijf zaken op Curaçao helemaal geen factuur opmaakt of een factuur die van geen kanten deugt. Dat er daarnaast ook erg veel ondernemingen zijn die bonnen uitschrijven aan klanten maar waar bijvoorbeeld het cribnummer, het (doorlopend) rekeningnummer of iets als het adres ontbreekt, is reden voor corrigerend optreden, maar lijkt geen onoverkomelijke ramp. De constatering echter dat 20 procent - het gaat dan voornamelijk om kleinhandel, toko’s en snèks - zich (dus) vrijwel geheel onttrekt aan alle verplichtingen, moet toch wel als buitengewoon ernstig worden gezien.
Hoewel BAB aangeeft zoiets vooraf wel te hadden verwacht, is het onvoorstelbaar dat bijna twee decennia nadat eerst de ABB (algemene bestedingsbelasting) en daarna de OB (omzetbelasting) werd geïntroduceerd, deze burgerplicht op zulk een grote schaal aan de laars wordt gelapt. Niet alleen is er dan wat mis met de belastingmoraal van menig ondernemer, ook lijkt er onvoldoende te zijn gedaan aan voorlichting maar tevens aan naleving van de wet. De periodieke BAB-controles zijn weliswaar bekend, en door sommigen zelfs gevreesd omdat de hele administratie wordt doorgelicht, maar blijkbaar zijn ze nooit voor de volledige 100 procent van de 13.800 bedrijven toegepast. Werkgeversorganisaties hebben er in het verleden op gewezen het vermoeden te hebben dat alléén bedrijven met een gedegen, bijgewerkte en elektronische administratie gecontroleerd worden, terwijl zaken met een ‘schoenendoos’ als boekhouding gespaard bleven. Daar lijkt nu een kern van waarheid in te zitten met zo’n aanzienlijke groep die geen deugdelijke facturen uitschrijft, laat staan OB inhoudt en al helemaal afdraagt.
En dáár gaat het natuurlijk om. Om een grotere compliance - op het hele vlak van zowel indirecte belastingen zoals OB, als directe belastingen zoals loon/inkomstenbelasting en winstbelasting - en dus hogere opbrengsten voor de overheid. Mits deze pot algemene middelen ook door de regering zorgvuldig en verantwoord wordt beheerd en besteed, is waarschijnlijk geen verhoging van het OB-tarief nodig maar behoort zelfs verlaging tot een mogelijkheid. Wat dat betreft hebben Financiën-minister George ‘Jorge’ Jamaloodin (MFK) en zijn topambtenaren en adviseurs inzake het Belastingplan 2014 alle gelijk van de wereld: het is beter dat veel minder betalen dan minder veel betalen. Dat dient het uitgangspunt te zijn.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.