Het door Partido PAIS openbaar maken van de boekhouding van de verkiezingscampagne is zonder meer toe te juichen. Waren er maar méér partijen die het zouden doen. Die transparantie zou waarschijnlijk ten eerste minder uitgaven aan niet altijd zinvolle, dure propaganda tot gevolg hebben. Maar ook - en veel belangrijker - nuttige informatie opleveren over hoe de financieringsstromen lopen. De kiezer heeft er recht op te weten hoeveel geld een partij in de campagne stopt en vooral waar het geld vandaan komt. Follow the moneytrail (Volg het geldspoor) is in justitiële kring een effectieve opsporingsmethode. Want het leidt vaak naar het motief: waarom doneert iemand of een organisatie ongewoon veel geld aan een partij?
PAIS kan nu openheid van zaken geven, omdat het een jonge partij is die ook nog eens met zo’n actie juist wil appelleren aan haar doelgroep. Anders gezegd: het is een onderwerp dat potentiële PAIS-stemmers zal aanspreken. Bovendien gaat het om een bescheiden bedrag van nauwelijks 80.000 gulden. Dan kún je de boeken ook makkelijker openen. Bij sommige andere partijen is de kasstroom duidelijk vele malen groter. Zo veel en zo overdadig, dat daar gerust grote vraagtekens bij kunnen worden geplaatst. In alle opzichten valt in deze verkiezingsstrijd daarbij vooral MFK van Gerrit Schotte op, die overigens financieel amper moet zijn bekomen van de peperdure persoonlijke campagne als nummer vijf van MAN bij de Statenverkiezingen van zes maanden geleden. Het legde hem toen geen windeieren met bijna 10.000 voorkeursstemmen. Vraag blijft alleen wie Schotte - en ook andere politici en partijen - zo fors financieel hebben ondersteund; waarom; en wat ze ervoor terug willen. Gevreesd moet worden dat een deel van de geldverstrekkers hun donatie zien als een (noodzakelijke) investering voor later; voor als hun kandidaat of partij aan de macht komt. Dan moet er worden afgerekend. En degenen die niet gaven, hoeven niet te rekenen op klussen en snelle medewerking. Daarom is het goed dat het electoraat inzage krijgt in de partijfinanciering en waakzaam is voor eventuele ongewenste dwarsverbanden. Al eerder wees de procureur-generaal op de waarde van de eedaflegging straks door de gekozenen: dit dient te gebeuren ‘zonder last of ruggespraak’, zonder rekening te houden met de financiers. Het is goed als de PG het niet alleen bij wijze woorden houdt, maar ook de geldsporen in kaart brengt. Openheid van zaken én bestrijden dat er geld onder de tafel gaat. Om payback time te voorkomen.
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).