De bundeling van krachten op het gebied van toerisme tussen de zustereilanden Aruba, Bonaire en Curaçao is iets wat alleen maar kan worden toegejuicht. Vrijdag maakten de drie bewindslieden van Toeristische Ontwikkeling - Otmar Oduber (AVP Aruba), Elvis Tjin Asjoe (UPB Bonaire) en Nasser Hakim (MFK Curaçao) - een begin met deze samenwerking, onder de veelbelovende noemer ‘ABC Alliance’. Als dit het resultaat is van de langdurige en soms pijnlijke staatsrechtelijke ontvlechting - namelijk dat er nu op basis van meer gelijkwaardigheid en dus veel zakelijker gronden kan worden gewerkt aan het realiseren van gemeenschappelijke doelen - dan is dat zeker de winst van de nieuwe statussen. Aruba heeft die status al 25 jaar; en hoewel er al wel meer toenadering was, bleef er lange tijd wantrouwend een barrière bestaan. En nóg zijn er obstakels. Volstrekt onnodig. Want de drie Benedenwindse Eilanden hebben meer gemeen met elkaar dan dat er verschillen zijn. Jarenlang is vooral gewezen op alle punten waarin de eilanden vooral anders zijn, maar qua cultuur, taal, smaak en muziek - en niet te vergeten familiebanden - vormen de ABC-eilanden een zekere natuurlijke eenheid. De vele ministaatjes in het Caribisch gebied, die het veelal van toerisme moeten hebben, zien vooral elkaar als de grote concurrenten; dat gebeurde ook tussen de Dutch Caribbean onderling, soms zelfs gepaard gaand met afgunst en negatieve praatjes. Maar overkoepelende organisaties als de Caribbean Hotel and Tourism Association, waar zo’n dertig eilandelijke belangenverengingen bij zijn aangesloten, wijzen er met recht al jaren op dat de échte concurrenten zich ver buiten de Caribische boog bevinden en dat de eilanden er veel meer bij gebaat zijn om als één op te trekken. De ABC kunnen nu hun aandeel hierin aantonen. Bewezen is al dat ze samen sterker zijn en bijvoorbeeld cruiserederijen kunnen overtuigen de relatief ‘verre tocht’ naar het zuiden te maken - niet door elkaar vliegen af te vangen, maar door juist te wijzen op de ideale mogelijkheden om (goedkoper) beide of misschien wel alle drie te bezoeken. Er zijn tal van mogelijkheden om ervoor te zorgen dat het gezamenlijk optrekken vruchten afwerpt. Maar zoals ABC Alliance zelf al aangaf, begonnen moet worden in eigen huis, zoals met het substantieel verlagen van de luchthavenbelasting; die staat momenteel nauwelijks meer in verhouding tot het vliegticket. Verder: weg met onnodig belemmerende en vertragende bureaucratische regeltjes en in plaats daarvan veel meer vrijheid en souplesse wat betreft personen- en goederenverkeer. En - wie weet ooit - dezelfde munt.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.