Een regering behoort met één mond te spreken; één geluid en één standpunt te verkondigen. Zo niet, ontstaat er grote verwarring onder de bevolking - laat staan bij buitenlanders en buitenlandse bedrijven - die niet meer begrijpen wat er aan de hand is, wat ze moeten geloven en waar de regering voor staat. Twijfel en onzekerheid zijn nooit goed voor het vertrouwen, hét magische woord voor een optimaal functionerende economie. De vertoning die de regering deze week opvoerde inzake het project Ctex van 28 miljoen dollar met enerzijds de minister van Verkeer Charles Cooper (MAN) en anderzijds de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Carlos Monk (PS) in de hoofdrol, wekt geen vertrouwen. Niet alleen spreken zij niet met dezelfde mond, door laatstgenoemde bewindsman is het project voor de vestiging van een (nieuw) datacentrum zo afgekraakt en de initiatiefnemers zo afgeslacht, dat ook andere ondernemers en banken - die er wel in geloven - zich wel drie keer zullen bedenken voordat ze een plan ontvouwen. (En dan hebben we het nog niet over Monks volstrekt onverantwoordelijke uitlatingen als minister over het vanaf ‘kolonie’ Curaçao door de al eeuwen bevriende natie van het koninkrijk, de VS, bespioneren van de eveneens bevriende natie Venezuela).
Het is al erg genoeg dat regeerders eerst in de media er verschillende - overigens volstrekt tegenovergestelde - meningen op nahouden, maar dat kan nog worden uitgelegd als onvoldoende onderlinge afstemming of interne miscommunicatie. Maar als twee ministers vervolgens, daartoe uitgedaagd door de oppositie, ook in de Statenzaal tijdens een formele vergadering twee totaal verschillende dingen zeggen, dan staat niet alleen het kabinet Schotte voor schut, maar eigenlijk ook het land Curaçao. Wat wil deze regering? Is zij voorstander van innovatie en een rol die het nationale telecombedrijf UTS daarin kan spelen om haar kansen en overleving ook in de toekomst veilig te stellen, of juist faliekant tegenstander van enige deelname van de overheids-nv in een private business opportunity? Natuurlijk moeten de publieke belangen daarin zoveel mogelijk worden gegarandeerd, maar het is A of het is B.
Zoals gezegd was deze opvoering in het parlement weinig vertrouwenwekkend. En het is juist dit vertrouwen dat tanende is, getuige de zeer recente resultaten van het conjunctuuronderzoek over de eerste helft van 2011. In tegenstelling tot de afgelopen vier tot vijf jaar, is er volgens het CBS een duidelijk afname van het vertrouwen van ondernemers in economie en toekomst. Los van de vraag of UTS, dat moet opboksen tegen binnen- en buitenlandse telecomgiganten, door toedoen van de regering de boot dreigt te missen door niet deel te nemen aan zo’n datacentrum - waarmee Curaçao een veelbesproken, maar nog vaak onvoldoende concreet gemaakte ‘hubfunctie’ kan vervullen - lijkt de uitkomst van de enquête iets wat de MFK/PS/MAN-coalitie zich terdege mag aantrekken.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.