Niet vandaag of morgen moet MAN-minister Cooper van Verkeer actie ondernemen om Curaçao te behoeden van degradatie van categorie 1 naar categorie 2 door de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA). Maar liever gisteren nog. Natuurlijk wordt het een race tegen de klok met maar 90 dagen om de verbeteringen, waaronder aanpassing van de wet, door te voeren. Maar het is geen gelopen race. En die indruk wekt de bewindsman wel door aan te geven dat hij veel meer tijd nodig heeft, namelijk misschien wel zes tot negen maanden. Deze kwestie moet de hoogste prioriteit krijgen, waarvoor alle beschikbare (geld)middelen dienen te worden aangewend. In het bedrijfsleven zou al lang, pro-actief, actie zijn ondernomen. Die houding bewijst ook Insel Air, die zelf belanghebbende is en de regering ook direct hulp en advies heeft aangeboden. Als een typisch politicus wijst Cooper echter eerst naar schuldigen in het verleden, zonder erbij te vertellen wat hij zelf de afgelopen elf maanden heeft gedaan. De dreigende downgrading komt niet uit de lucht vallen, want er waren al eerder ‘red flags’; ten tijde van Coopers voorgangers, maar ook recent nog. Bij een door de internationale burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) uitgevoerde audit in 2008 inzake de regelgeving van de burgerluchtvaart in de Nederlandse Antillen en het toezicht op de correcte uitvoering daarvan, zijn afwijkingen van de ICAO-standaards en -richtlijnen geconstateerd. Naar aanleiding daarvan is in 2009 een actieprogramma ter correctie opgesteld. In het onderzoek naar het ongeval van Divi Divi in oktober 2009 is door de Nederlandse Onderzoeksraad voor de Veiligheid een aantal tekortkomingen geconstateerd aangaande het toezicht door de Directie Luchtvaart op Curaçao. Hoewel deze Raad geen onderzoek deed naar de voortgang van het correctieprogramma naar aanleiding van de ICAO-audit, maakte de Raad zich ernstige zorgen over het toezicht op de burgerluchtvaart op Curaçao. Dat was mei dit jaar. Toen was Cooper een half jaar minister. Wat is er sindsdien gebeurd? De risico’s zijn groot, maar waar met prudente actie wel iets aan kan worden gedaan. Die actie lijkt in beginsel eenvoudig, namelijk door het op hele korte termijn aantrekken van gekwalificeerde krachten. Als die niet (makkelijk) te vinden zijn, dan kan worden overwogen op dit vlak gespecialiseerde Amerikaanse bedrijven in te schakelen of de Rijksluchtvaartdienst, die deze taken onder verantwoordelijkheid van de Luchtvaart Autoriteit Curaçao kan uitoefenen. Liever gisteren nog.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.