Vandaag treedt op Curaçao, sinds de Covid-19-pandemie de wereld al ruim een jaar geleden in zijn greep kreeg, de tweede lockdown in werking. analysecapDit is nodig, zegt de demissionaire regering, hierin geruggesteund en daar vermoedelijk zelfs toe opgeroepen en aangespoord door het epidemiologisch crisisteam, voor het beperken van een (te snelle) spreiding van corona en het te vol raken van het ziekenhuis Curaçao Medical Center (CMC). Maar het zal de economie - opnieuw - hard raken. Werd er eerst nog uitgegaan van een kleine groei in 2021 ten opzichte van crisisjaar 2020, vaststaat dat de lockdown hier van negatieve invloed op zal zijn. De CBCS ging volgens de meest recente prognoses uit van een reële groei in 2021 met 2,5 procent.

De eerste totale lockdown in de eerste helft van vorig jaar duurde zes weken en betrof ook de sluiting van de grenzen voor ruim drie maanden. Deze maatregelen hebben tot een historisch diepe economische krimp geleid. Volgens de laatste projectie is de economie van Curaçao in 2020 met ruim 20 procent gekrompen.
Wat niet alom bekend was, is dat de overheid eind 2020 - toen de tweede coronagolf Curaçao trof met een snel toegenomen aantal besmettingsgevallen - vanaf de week voor kerst een tweede lockdown ernstig overwoog.
Dat ging uiteindelijk niet door, maar een doorrekening van de Centrale Bank CBCS liet toen zien dat een tweede lockdown de al zeer aanzienlijke krimp in 2020 verder zou versterken en het verwachte lichte herstel in 2021 zou vertragen. ,,Hoe langer de lockdown duurt, des te groter het negatieve effect op de groei”, schreef de CBCS in het advies.
,,Tevens betekent een tweede lockdown dat een groter beroep op de overheid zal worden gedaan door bedrijven en individuen voor financiële steun, wat de overheidsfinanciën onder nóg grotere druk zal zetten (afgezien van de eigen behoefte aan begrotingssteun, als gevolg van de tekorten door fors minder belastinginkomsten, red.).” En, zo stelde de CBCS: ,,Daarnaast zouden bedrijven met een tweede lockdown kunnen beslissen er definitief mee te stoppen, wat op de korte tot middellange termijn extra negatief zal uitpakken voor de economie.”
Vermoedelijk brengt de Centrale Bank in Scharloo binnenkort opnieuw advies uit met een doorrekening, maar aan de hand van de vorige calculaties valt al enigszins in te schatten wat de effecten op het - reeds fors gekrompen - bruto binnenlands product (bbp) van Curaçao zal hebben. De nu in werking getreden lockdown geldt vooralsnog voor een periode van twee weken, en lijkt - met het openhouden van de scholen en het niet zo drastisch afsluiten van de luchtgrenzen - mogelijk minder impact te hebben.
De CBCS berekende dat de lockdown in de laatste twee weken van december vorig jaar een extra krimp van 2,9 procentpunten met zich mee zou brengen. Dit is voornamelijk het gevolg van een sterkere afname van de particuliere consumptie. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze calculatie rekening hield met de hogere dan gemiddelde particuliere consumptie in verband met de periode rond de feestdagen van december.
Voorts nemen de exporten in een sneller tempo af, aangezien de economische activiteiten - in het bijzonder in de sector toerisme - aan banden worden gelegd. In de huidige lockdown is toerisme nog wel (enigszins) mogelijk, maar worden bezoekers waaronder ook stagiairs wel veel (bewegings)beperkingen opgelegd waardoor het de vraag is of en hoe aantrekkelijk Curaçao voor de toerist is. De lockdown zal daarom ook een negatief effect hebben op de importen, door de sterkere afname van de consumptie en de bestedingen van toeristen. Het is nog onduidelijk welk effect deze lockdown zal hebben op de private en overheidsinvesteringen. Bouwactiviteiten kunnen vooralsnog wel doorgaan.
De eerdere CBCS-calculaties geven ook een iets ander houvast als het gaat om de verwachte invloed van een lockdown op de economie. Een tweede lockdown zal de eerder voorspelde economische groei in 2021 hoe dan ook vertragen. Volgens de inschatting van december zou het stilleggen van de economische activiteiten in de eerste week van januari resulteren in een reële bbp-krimp van 0,6 procentpunt. De CBCS keek verder ook naar het scenario waarbij de economie een hele maand - januari - zou worden stilgelegd. ,,Dit heeft een sterk negatief effect op de groei,” concludeerde de Centrale Bank, namelijk 4,3 procentpunten lager.
Geconcludeerd kan dus worden dat een lockdown van twee weken al snel leidt tot 1,5 tot mogelijk wel 2,5 procentpunt krimp. Een forse aderlating dus. Haast een crisis bovenop een crisis. Daarom luidde de aanbeveling van de CBCS drie maanden terug om ‘te bekijken hoe andere landen invulling hebben gegeven aan een tweede lockdown, die mogelijk minder belastend is voor de economie en de samenleving en toch effectief is geweest in het verminderen van het aantal besmettingen’.
In december bleek een tweede lockdown niet nodig. Maar met ingang van de laatste week van maart 2021 zijn wel vergaande inperkingsmaatregelen van kracht, die de bewegingsvrijheid van ingezetenen en bezoekers tot een minimum zullen terugdringen en daarmee ook het eerdere perspectief op een licht herstel van de economie dit jaar vooralsnog zal wegnemen.

 

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).