Op de dag dat de tweede editie van het zeer succesvolle - volledig particulier gefinancierde - Curaçao North Sea Jazz Festival spetterend begon, trokken de lokale bankiers collectief aan de bel. Zij vrezen een ‘perfect storm’, waarbij Curaçao sociaaleconomisch in een draaikolk neerwaarts terechtkomt. En terwijl het Brionplein volstroomde voor het gratis concert, en de bankiersvereniging de regering waarschuwde voor terugval als gevolg van gebrek aan vertrouwen, ruziede het Curaçaose parlement gewoon verder. In dit geval over het Regeerprogramma, waarvan een deel van de periode al verstreken is en waarin belangrijke beleidsonderdelen ontbreken. De tegenstelling is wrang. Aan de ene kant het startsein voor het grootste Caribische festival - één die eigenlijk te groot is voor Curaçao, maar waarmee de initiatiefnemer het eiland als een harmonieuze en beschaafde locatie op de wereldkaart wil neerzetten. En aan de andere kant de realiteit dat politieke bestuurders het tegenovergestelde doen van wat nodig is om de economie aan de praat te houden, banen en inkomens veilig te stellen en daarmee de grote sociale achterstanden weg te werken. Dit laatste zijn de woorden van de gezamenlijke banken, die normaliter niets of anders heel voorzichtig van zich laten horen, al is het maar vanwege het gevaar van een <I>self fulfilling prophecy<I>. Het moet dan dus wel ernstig zijn als álle bankdirecteuren hun nek uitsteken en de regering haast smekend vragen de huidige lijn een halt toe te roepen. Alle indicatoren in de private sector wijzen dan ook op mindere tijden; niet zozeer onheil afkomstig van buitenaf, maar met binnenlandse oorzaken. Alleen de regering zelf ziet het kennelijk anders. Maar uit cijfers van de Centrale Bank blijkt dat de particuliere investeringen in 2010 fors zijn gedaald. De conjunctuurenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek wijst op sterk verminderd vertrouwen en verslechterde bedrijfsresultaten in 2011. Het bankwezen wijst erop dat er geen enkel project van enige omvang op de tekentafel ligt. De bouw ligt vrijwel stil. In deze situatie en met deze perspectieven mag Fòrti wel eens bij zichzelf te raden gaan en de bevolking niet alleen blij maken met het ‘Project Sneeuwbal’, dat beoogt vastgelopen plannen los te trekken maar inhoudelijk vooralsnog niet overtuigt. Het gaat om herstel van vertrouwen; te beginnen met beëindiging van vijandige retoriek, het aanvangen van reële sociale dialoog met werkgevers en bonden en een betrouwbare partner te zijn door afspraken (in eigen land en in koninkrijksverband) na te komen.
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).