Met weinig verheffende woorden over diens kwaliteiten heeft leider Helmin Wiels van Pueblo Soberano afgelopen week minister René Rosalia gedwongen tot aftreden. Het is in korte tijd de tweede bewindspersoon van PS - nadat vorige maand Norman Girigorie al vertrok, terwijl deze regering pas vijf maanden zit - die van de eigen partijleiding het veld moet ruimen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zegt Wiels, die erop wijst dat ministers van PS niet pas aan het eind van de rit worden afgerekend maar dat er ook tussentijds wordt gemeten. Op zich prima, maar een schoonheidsprijs verdient deze actie natuurlijk niet. In eerste instantie geen enkele uitleg tegenover de media, om van verantwoording aan en in de Staten maar te zwijgen. Soberano stelt zich op het standpunt zoveel mogelijk openheid van zaken na te streven, maar dat moet in de praktijk niet alleen in goede tijden, juist ook in slechte tijden.
Ministers worden (in)gewisseld, ogenschijnlijk zonder dat regeringsleider Gerrit Schotte (MFK) enige grip heeft op wat er met zijn kabinet gebeurt; er schuift gewoon weer een andere ministerspersoon aan. Met alle gevolgen van dien voor de ambtenaren - die van Wiels en passant een veeg uit de pan krijgen en als onbetrouwbaar werden bestempeld - waarvoor straks wéér een nieuwe kennismakingsronde volgt en gewijzigd beleid. Dit laatste kan omdat nog altijd het regeerprogramma ontbreekt, waardoor in wezen elke bestuurder zelf beleid kan uitstippelen. Dit is funest voor zo’n belangrijke portefeuille als Onderwijs.
Nu treedt Lionel Jansen, partijvoorzitter van PS, aan. Hij krijgt, evenals elke nieuwe ministers, uiteraard het voordeel van de twijfel. Maar als Wiels zegt dat Jansen wél de urgentie begrijpt en wél de wilskracht heeft, dan bedoelt hij waarschijnlijk met name dat deze bewindsman wél zonder tegenstribbelen doet wat de partijleider wil. Het gaat in bepaalde gevallen om discutabele zaken als de naamsverandering - coûte que coûte - van PSC (hoezo inspraak of democratie?), de omstreden vergunning voor Omega College en New Song.
Iedereen binnen PS moet naar de pijpen van Wiels dansen, maar ook daarbuiten; coalitiepartners MFK en MAN hebben nauwelijks iets in de melk te brokkelen. Dit kan een tijdlang goed gaan, maar PS en de leiding - die immers verantwoordelijk is voor het voordragen van de ministers - hebben nu wel een forse deuk opgelopen. Ook al probeert Wiels dat te maskeren op de hem bekende manier van links en rechts om zich heen slaan en schofferende taal in dit geval in de richting van ex-minister Rosalia.
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).