Een slip of the tongue of the pen kan het haast niet zijn geweest; het was namelijk niet de eerste keer. Niet de eerste keer richting de voorzitter van ProMo, maar ook niet de eerste keer richting een ander. Dat maakt het niet minder ernstig, hooguit minder opzienbarend; eerder juist het tegendeel: geen enkel ander mens moet of mag een ander op deze manier wegzetten als minderwaardig. Zeker de minister mag dat niet doen, althans het is een minister onwaardig om een medeburger zó te diskwalificeren. En iemand discrimineren vanwege zijn afkomst is natuurlijk al helemaal afkeurenswaardig. In het bijzonder in een land dat juist bestaat uit en is gevormd door zeer velen met een migratieachtergrond.
Waar gaat het over? Het gaat over een kleine zinsnede die minister Charles Cooper (MFK) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning op sociale media - zijn Facebookpagina - plaatste toen vorige week bleek dat Pro Monumento (ProMo) en Amigu di Tera (AdT) een rechtszaak tegen de overheid inzake de projectontwikkeling bij Zakitó hadden verloren. ,,Atrobe nos a gana e kaso kontra enemigu di desaryo di Kòrsou, e estranhero Dennis Klaus”, postte Cooper in een soort van euforische opwelling: ,,We hebben opnieuw de zaak gewonnen tegen de vijand van de ontwikkeling van Curaçao, de buitenlander Dennis Klaus.”
Mogelijk/hopelijk heeft de bewindsman van de grootste regeringspartij er inmiddels (een beetje) spijt van, want zoiets doe je niet. Vooral een minister - een dienaar van Land en volk - behoort zoiets niet te doen. ProMo en Amigu di Tera zijn helemaal niet per definitie tegen ‘ontwikkeling’ van Curaçao; juist tonen zij via deze non-profitorganisaties een groot hart voor Curaçao. Gezien de doelstellingen in de statuten heeft zowel ProMo als AdT alleen het beste voor met het eiland; is er geen sprake van persoonlijk gewin en al helemaal geen geldelijk voordeel bij hun handelen. Dit vaak in tegenstelling tot vele anderen, die bepaald niet primair ’s lands belang voor ogen hebben. Het past een minister niet dit soort organisaties als ‘vijand’ aan te merken. In een goede en open democratie is er juist ruimte voor pressiegroepen en belangenorganisaties die terecht aandacht vragen voor ook de niet-commerciële belangen. Dat hoeft niet te zeggen dat ieder ander of in dit geval de regering/minister het altijd met hen eens moet zijn, maar er dient vanuit de overheid wel respect te zijn voor de goedbedoelde drijfveren van vrijwilligersorganisaties als ProMo en AdT, die met hun optreden ‘excessen’ proberen te voorkomen. Soms terecht. Soms onterecht. Daarover beslist, indien nodig, de rechter.
Het feit dat de VVRP-bewindsman het zelfs nodig acht om de ProMo-voorzitter weg te zetten als ‘buitenlander’ of ‘vreemdeling’ is grievend en kwalijk. Cooper heeft zélf familie/gezinsleden van buitenlandse afkomst. Bovendien slaat hij de plank volledig mis. De anders dan zijn naam zou kunnen doen vermoeden in Indonesië geboren Klaus zette al ruim 64 jaar geleden voet aan wal op ook ‘zijn’ Curaçao; deed hier zijn lagere en middelbare school en gaf later een groot deel van zijn tijd en energie aan het opleiden van jonge Curaçaoënaars aan de nationale universiteit (eerst UNA en later UoC). Hij zette zich pro bono (= voor niets) in voor Federashon Otrobanda, was voorzitter van Sosiedat di Arkitekto i Ingeniero Antiano (Saia), en is sinds 2002 voorman van Fundashon Pro Monumento (ProMo). Is zo iemand dan nog altijd een ‘estranhero’?

ADletters logo

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.