Andere wind uit Den Haag

Geert Wilders van PVV is de winnaar van de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen gisteren. Dat is ook van invloed op de eilanden. Hoewel ‘de Antillen’ in politiek Den Haag nauwelijks een dossier van belang vormen, is het omgekeerd voor de eilanden wél cruciaal welke politieke partijen in Den Haag het voor het zeggen hebben.

De koers die vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt uitgezet, is bij wijze van spreken dagelijks ‘voelbaar’ in de Caribische gemeenschappen. Natuurlijk in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) als integraal onderdeel van Europees Nederland. Maar óók de autonome Caribische landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben veelvuldig te maken met BZK en de bewindspersoon die er zit. Maar eerst is de nieuwe Tweede Kamer aan de beurt. Die is behoorlijk door elkaar geschud met nieuwe machtsverhoudingen tot gevolg. Vanuit Caribisch perspectief lijkt D66 (de partij die de BZK-staatssecretaris levert) voorlopig uitgespeeld en dat geldt ook voor de VVD (die de afgelopen vier kabinetten de premier naar voren kon schuiven).

De partij van Wilders moet de komende tijd een coalitie zien te smeden. Dat kan - en zal volgens sommigen - nog een lastige klus worden. Immers, er is ook nog een kans dat PVV uiteindelijk wordt ‘uitgesloten’, iets wat zijn tegenstanders hem vaak verwijten met etnische groeperingen in Nederland te doen. Maar voor nu zijn alle ogen vooral gericht op de PVV. Wilders’ aandacht zal primair uitgaan naar nationale kwesties, dat neemt echter niet weg dat hij niet bepaald bekendstaat als een ‘Antillenvriend’.

Mocht zijn partij (samen met anderen) daadwerkelijk gaan regeren, dan gaat er ten aanzien van Koninkrijksrelaties ongetwijfeld een andere wind waaien. De toon zal scherper worden en dat zullen de politici in Willemstad, Oranjestad en Philipsburg merken. Aangezien ‘immigratie’ hét thema is waarmee PVV heeft gewonnen, zal dat mogelijk ook weer opspelen in de relatie met de Cariben, hoewel inwoners van de eilanden natuurlijk gewoon een Nederlands paspoort hebben. ‘Nederlanders weer op 1’, waarmee de kiezers in Nederland zich massaal lieten lokken, geeft weinig inzicht in de beleidsintenties ten aanzien van de Cariben: er staat géén woord in over dit deel van het Koninkrijk. Wilders heeft de afgelopen periode - kennelijk met succes - een ‘milde’ versie van zichzelf laten zien. Ook ná de uitslag liet hij zich verzoenend uit; in scherp contrast met zijn verleden en wat er op PVV-schrift staat. Dat maakt het voor het Caribisch deel van het Koninkrijk onduidelijk en onzeker waar de winnaar van de Kamerverkiezingen werkelijk voor staat. Laat de échte Wilders opstaan.

ADCommentaar 800

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.