Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Na de eind januari door de Eilandsraad vastgestelde nieuwe gedragscode voor volksvertegenwoordigers is deze week ook een screeningsscan verspreid. In de gedragscode wordt de nadruk gelegd op de rol van politici als belangenbehartiger van alle inwoners van Bonaire. Integriteit moet daarbij voorop staan.

Lees meer...