SER: Silvania mocht geen instructie belastingkwijtschelding geven

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Sociaal-Economische Raad (SER) stelt vast dat noch uit de Landsverordening invordering noch uit een andere verordening een bepaling volgt die de minister van Financiën de bevoegdheid geeft om instructies ter kwijtschelding van belastingen te geven.

SERDat staat in het recente advies in handen van het Antilliaans Dagblad over de ‘ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Tijdelijke regeling sanering belastinginkomsten en wijziging van de Landsverordening omzetbelasting 1999’.
,,Hieruit kan geconcludeerd worden dat de minister van Financiën in zijn hoedanigheid als wetgever noch als uitvoerder, deze belastingsaneringsmaatregel rechtsgeldig heeft kunnen nemen. Daarbij blijkt dat de minister van Financiën geen gebruik heeft gemaakt van de vaste praktijk op Curaçao dat dit tijdelijk belastingsaneringspakket via een aanschrijving ingevoerd had moeten worden, vooruitlopend op een wettelijke regeling. Op Curaçao is het namelijk mogelijk om een belastingvoorziening, die geen wettelijke regeling is, bij wege van aanschrijving door te voeren”, zo wordt uit de doeken gedaan.
De SER concludeert dan ook dat de belastingsaneringsmaatregelen eigenlijk zonder een wettelijke basis zijn doorgevoerd. En dat klopt ook, want het is om deze reden dat de minister van Financiën alsnog het belastingsaneringspakket wil formaliseren via deze ontwerplandsverordening.
Omdat de belastingkwijtschelding van vóór 2017 niet met een aanschrijving is aangekondigd kan deze beter niet achteraf alsnog in een ‘gelegenheidswet’ worden opgenomen. De SER baseert zich op een advies van de afdeling Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) dat door de minister van Financiën, Javier Silvania (MFK) niet is opgevolgd. WJZ heeft erop gewezen dat het achteraf legaliseren van de belastingsaneringsmaatregelen alleen mogelijk is als deze maatregelen in het verleden zijn gepubliceerd. ,,Indien geen publicatie heeft plaatsgevonden dan is naar het oordeel van WJZ niet aan te raden om deze belastingsaneringsmaatregelen achteraf te legaliseren via het opnemen hiervan in een landsverordening”, zo staat in het SER-advies. Want: ,,Hiermee zal een precedent geschapen worden dat elk bestuurlijk handelen achteraf zal kunnen legaliseren.” Het gaat er dus om dat een minister niet zomaar met een plan kan komen en dat dit later nog even in wetgeving wordt gegoten. Dit is niet goed voor de rechtszekerheid waar burgers op moeten kunnen rekenen.
Daarom stelt de SER voor om alleen de belastingsaneringsmaatregelen die alsnog toegekend worden te formaliseren.

‘Statengoedkeuring afdoende’...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.