Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bezorgde burgers melden dat er illegaal gebouwd lijkt te gaan worden op Klein Curaçao. Daarom wordt er nu alles aan gedaan om dat te stoppen.

kleincurHet Antilliaans Dagblad sprak met Jacques Heide, projectleider van het Resembid Klein Curaçao-project, waarbij met gelden van de Europese Unie (EU) een ontwikkelingsplan opgesteld wordt voor Klein Curaçao. ,,We zijn van de bouwontwikkeling op de hoogte. Handhavers en ministers zijn hierover ingelicht. De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK), heeft vorig jaar gezegd dat zolang deze studie niet klaar is, er geen vergunning afgegeven wordt voor bouw op het eilandje”, aldus Heide. Op dit moment is te zien dat er palen in de grond geslagen zijn. Verder is de vegetatie ‘schoongemaakt’, maar, zo wordt uitgelegd, schildpadden nesten tegen de rand van de vegetatielijn en die is er nu niet meer. Door het weghalen van het groen is bovendien de bescherming tegen hoog water weg. Dat zal niet alleen het strand voor de toeristen wegspoelen maar ook de nesten van de schildpadden lopen daarmee onder water. ,,Het zijn onze eigen ‘yu di Kòrsou’ die dit doen, die alleen geldelijk gewin voor ogen hebben en niet het mooie eiland willen beschermen”, zo beklaagt een kenner zich over wat er nu gebeurt.
De bedoeling is dat er in de naaste toekomst een autoriteit opgericht wordt die gaat toezien op het beleid dat voor Klein Curaçao ontwikkeld wordt. Belangrijkste waar met bouwen rekening mee gehouden moet worden is dat het eilandje en het strand aldaar een broedplaats is van zeeschildpadden. Heide: ,,Niemand is tegen de tours en de toeristen die ernaar toe gaan. Tegelijkertijd is iedereen het erover eens dat dit niet ten koste mag gaan van de natuur en vooral de broedplekken van de schildpadden. Een deel van de huidige palapa’s is al illegaal, maar worden vooralsnog gedoogd. Er is door de touroperators ook niet meer bijgebouwd. Sterker nog, de operators werken samen met de ‘sea turtle’-organisatie en andere vrijwilligers door de leden daarvan gratis naar het eiland te vervoeren. Het zijn mogelijk ook deze operators die alarm hebben geslagen over de palen die nu in de grond geslagen zijn. Maar niemand wil elkaar verraden uiteraard.”
Ondertussen heeft Heide onlangs nog gesproken met drie ministers, te weten naast die van VVRP, ook met Gilmar Pisas (MFK) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en Ruisandro Cijntje (PNP) van Economische Ontwikkeling (MEO). Ook het team handhaving van VVRP heeft recentelijk met projectleden het eilandje bezocht en is ingelicht en ‘die heeft de uitdaging om er iets mee te doen’, want zo legt de deskundige uit: ,,Daarvoor moet een boot geregeld worden en uitgezocht worden wie er achter de bouw zit.”

Campagne STCC gestart
Sea Turtle Conservation Curaçao (STCC) is gisteren een socialmediacampagne gestart om aandacht te vragen voor de vernietiging van nestgebieden op Klein Curaçao. Brieven aan de ministers zijn gisteren ook verzonden, ‘aangezien we diep teleurgesteld zijn over het gebrek aan actie door het ministerie van GMN en VVRP’. ,,Zeno Lotman en zijn bedrijf hebben een groot stuk beschermde vegetatie op Klein Curaçao verwoest en dit kan niet langer doorgaan. Klein Curaçao, een van de belangrijkste nestgebieden voor de (kritiek) bedreigde karetschildpad en groene zeeschildpad, wordt bedreigd en we hebben uw hulp nodig”, aldus STCC.
Op het oostelijke strand van het eiland, waar alle touroperators hun boten aanmeren, bevinden zich de meeste zeeschildpaddennesten. Een nieuwe touroperator vernietigt illegaal het strand en nestgebied door de matten van de ‘banana di rif’ (ook wel zeepostelein genoemd) te verwijderen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.