Socialezekerheidsplan moet nationaal plan worden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het rapport over de Sociale Zekerheid en Sociale Voorzieningen dat onlangs door het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) en minister Ruthmilda ‘Mimi’ Larmonie-Cecilia (PNP) is gedeeld met de samenleving en de Staten is niet in beton gegoten.

Ruthmilda Larmonie CeciliaDat blijkt uit de antwoorden van de minister gisteren in de Staten op vragen die in een eerdere sessie waren gesteld door de parlementariërs. In het rapport staan vele oplossingsmogelijkheden, zo legde de minister uit, waaruit door middel van gesprekken met allerhande stakeholders en groeperingen in de samenleving een keuze gemaakt moet worden. Vervolgens kan een beleid uitgestippeld worden. ,,Het onderwerp is zo belangrijk dat niet één minister hierover een besluit kan nemen. Het moet een inclusief traject worden en iedereen mag er een mening over geven en dan nemen we uiteindelijk een beslissing met de regering waarin we dus rekening houden met alle gevoelens”, aldus de minister.
En zo antwoordt ze op een kritische vraag over dat er veel gepraat wordt, papier geduldig is en opeenvolgende regeringen vaak niet meer terugkomen op eerder gemaakte plannen: ,,De implementatie van de voorstellen die in het rapport naar voren komen, hangt af van de gesprekken die gevoerd worden met de sociale partners en de keuzes die gemaakt worden voor op de korte, middellange en lange termijn. We kunnen dan ook geen datum noemen waarop de mogelijke hervormingen starten. Dat kan pas als we een nationaal akkoord hebben bereikt.”
Er is gisteren in de Staten veel gesproken over de plannen om mogelijk de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar. Daarover heeft de minister herhaalde malen gesteld dat dit ‘één van de oplossingen’ is en dat er ‘alles aan gedaan wordt om te voorkomen dat de pensioenleeftijd omhooggaat’. ,,Er zijn andere oplossingen mogelijk”, zo voert Larmonie-Cecilia aan, maar concretiseren blijft lange tijd uit. Op een bepaald moment gaat ze dan toch iets dieper daarop in: ,,Het fonds kan ook gezonder worden met een verhoogde premie. En ook de basis kan breder gemaakt worden (dus meer jonge werknemers die het fonds voor de ouderen kunnen dragen en aanvullen, red.). Verhoging van de leeftijd is de makkelijkste oplossing.” Daarover gesproken, de minister heeft verschillende keren aangegeven dat de regering bezig is met een plan voor het legaliseren van ongedocumenteerden die door werk kunnen bijdragen aan de economie en de sociale fondsen. Maar, zo voegt ze er direct aan toe: ,,Dit is niet aan SOAW, maar ligt bij het ministerie van Justitie.”
Op een vraag of de bredere schouders (de mensen met hogere inkomens, red.) niet meer kunnen bijdragen aan de fondsen antwoordt de minister: ,,Nee de groep met de brede schouders is niet groot genoeg. Dus dat gaat niet helpen.”
Ook de bijstand is onderwerp van discussie geweest in de Staten. Want, wat vindt de minister ervan als de bijstand (onderstand, red.) 70 procent van het minimumloon wordt? De minister: ,,In dit plan vervallen alle subsidies en extra toelagen en die worden meegenomen in een vast bijstandsbedrag. Het is goed te weten dat dit niet voor iedereen voordelig zal zijn.” Want, zo legt zij uit, sommige mensen hebben zo veel extra toelagen (kinderbijslag, huursubsidie, steun voor water en elektra) dat zij boven die 70 procent uitkomen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.