Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) start deze maand nog met het strippen van het voormalige Plaza Hotel, dat de organisatie sinds 2020 in eigendom heeft. Op termijn wordt het iconische gebouw, aan de Pundazijde van de Sint Annabaai, gesloopt om plaats te maken voor de herontwikkeling van Waterfort Plaza.

F03 Plaza hotelMNO Vervat - het bedrijf dat sinds 2022 in handen is van Wout Tieleman en Marcel Sterk - is geselecteerd als aannemer die het strippen van het gebouw zal gaan uitvoeren. Een woordvoerder van APC laat desgevraagd aan deze krant weten dat nog niet bekend is of MNO Vervat ook de sloop van Plaza op zich gaat nemen. ,,Er kan pas gesloopt worden als er een bouwvergunning is”, zo wordt gesteld. Die vergunning is er dus kennelijk nog niet. Bouwbedrijven kunnen zich op een later moment inschrijven om de sloop van het gebouw gegund te krijgen.

Het strippen wordt gedaan omdat het gebouw zich in een bouwvallige staat bevindt en de veiligheid van de omgeving gewaarborgd dient te worden. Ook wil men voorkomen dat vallende objecten het monumentale Waterfort beschadigen.

In een brief aan de Staten legt het APC uit wat er precies onder het strippen wordt verstaan. Alle losse en mogelijk gevaarlijke (bouw)elementen, zoals ramen, deuren, balkons, meubilair, plafonds, elektraleidingen, vloerbedekking en andere losse onderdelen zullen worden verwijderd.

Deze werkzaamheden zullen naar verwachting vier maanden in beslag nemen, tot en met eind oktober. Gedurende die periode kan er hinder voor het publiek ontstaan, aangezien er veiligheidshalve parkeerplaatsen in de omgeving van het gebouw afgezet worden.

F03 Plaza detailOver het mogelijke gevaar van het uitvoeren van de werkzaamheden in het zich in slechte staat bevindende pand, schrijft APC aan de staten: ,,Het strippen wordt uitgevoerd met de hoogste zorgvuldigheid. Veiligheid van de werknemers en de omgeving staat voorop. Om de veiligheid te waarborgen en overlast tot een minimum te beperken, worden er strenge veiligheidsprotocollen gevolgd en wordt gespecialiseerd gereedschap en uitrusting gebruikt.”

Wat niet in de bewuste brief staat, maar wel in een persbericht van APC met dezelfde strekking, is dat vorig jaar al succesvol het aanwezige asbest in het gebouw op veilige wijze is verwijderd en afgevoerd.
Tot slot meldt het pensioenfonds dat, ‘als onderdeel van de duurzaamheidsambities van APC en MNO’ na afloop van het strippen geselecteerde materialen die geschikt zijn voor recycling en hergebruik tijdens een te organiseren ‘MarktPlaza’ aan geïnteresseerden zal worden aangeboden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.