Alle negen verdachten in havendrugszaak cel in

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De negen verdachten in de zaak Crow zijn allemaal veroordeeld. Zij zijn schuldig bevonden aan grootschalige internationale handel in drugs via de Curaçaose containerhaven tussen 2019 en 2021.

crowVolgens het Openbaar Ministerie (OM) is bij de transporten in totaal 1.976 kilo cocaïne uitgevoerd. ,,Dit is natuurlijk het topje van de ijsberg. Maar 1.976 kilo cocaïne levert in Nederland aan straatwaarde 100.776.000 euro (ruim 200 miljoen gulden) op”, zo is tijdens de behandeling in maart, die een week in beslag nam, door het OM gesteld.
De straffen zijn - van hoog naar laag - als volgt: Robert R. 14 jaar; Jernel R. 12 jaar; Franklin B. 11 jaar; Regston R. 9 jaar; Roderick A. 8 jaar; Julien J. 6 jaar; Sidney K. 4 jaar; Sixto K. 4 jaar; en Furny F. 42 maanden.
Bekend is dat voor de drugshandel de medewerking van het havenpersoneel cruciaal is. ,,Grote partijen verdovende middelen gaan per zeecontainer in een vrachtschip. En dat maakt dat de haven, zoals de haven van Curaçao, een cruciale plek is voor de georganiseerde criminaliteit”, zo is tijdens de behandeling door het OM naar voren gebracht. Franklin B., Roderick A., Regston R. en Julien J. waren respectievelijk dockmaster en (hoofd)bewakers bij Curaçao Port Services (CPS).
Daarnaast zijn er ook containerzegels gedupliceerd en dus vervalst. Want om verdovende middelen te plaatsen, moet een verzegelde container worden geopend. Na het plaatsen van de verdovende middelen moet de container weer worden gesloten; daar is een nieuwe zegel voor nodig. En dan is het gebruikelijk dat in de zending met de verdovende middelen ook nog een zegel meegestuurd wordt, zodat na het uithalen van de verdovende middelen een nieuw zegel geplaatst kan worden. Dat was volgens het OM de taak van Furny F. De smokkelwaar, cocaïne en hennep, kwam op twee manieren in de zeecontainers, te weten buiten het haventerrein zoals bij de Mijnmaatschappij en op het haventerrein zelf. De schuldigen maakten gebruik van versleutelde communicatie met SKY-ECC-telefoons.
Het onderzoek in deze omvangrijke zaak is uitgevoerd door de politie en het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Er is een verband tussen de zaken Crow, Sparrow, Anker en Parrot.
Het gerecht heeft gesteld dat de havenmedewerkers misbruik hebben gemaakt van hun positie waarmee het vertrouwen van de samenleving in deze medewerkers ernstig is ondermijnd. ,,Op een van de verdachten na hebben alle verdachten zich beroepen op hun zwijgrecht. Daarmee hebben zij, aldus het gerecht, geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor hun daden, hetgeen het gerecht hen eveneens zwaar aanrekent”, zo doet het Hof van Justitie verslag.
Het onderzoek heeft volgens het OM laten zien dat de verdachten ‘als een geoliede machine’ gedurende langere tijd hebben samengewerkt bij de in- en uitvoer van grote hoeveelheden verdovende middelen. Het verdiende geld zal worden ontnomen, ‘omdat misdaad niet mag lonen’. ,,Uit het onderzoek is gebleken dat sprake was van een crimineel samenwerkingsverband dat op zeer ondermijnende wijze gebruikmaakte van havenpersoneel.” Medewerkers van de haven die de veiligheid en orde in de haven moesten waarborgen, kwamen in dit onderzoek juist naar voren als ‘corrupte medewerkers die grootschalige cocaïnehandel mogelijk maakten’.
Het OM van Curaçao, dat spreekt van ‘zware veroordelingen’, benadrukt haar ‘vastberadenheid om op te treden tegen georganiseerde drugshandel’.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.