Motie-Mercelina (PNP) in Tweede Kamer

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Den Haag - ,,Een unicum”, noemt Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV) het dat komende dinsdag in het Nederlandse parlement wordt gestemd over een gisteren ingediende motie van het Curaçaose Statenlid Gwendell Mercelina (PNP).

tkmanDe parlementariër van Partido Nashonal vraagt de Rijksministerraad, in verband met het stroef lopende proces rond de goedkeuring van het door Curaçao gewenste belastingverdrag met Malta, ‘te faciliteren dat belastingverdragen van Curaçao op passende wijze en zonder onnodige belemmeringen worden geratificeerd’.
De Nederlandse staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën daarover: ,,Ik heb net de motie gehoord. Ik denk dat ik daarover advies ga vragen aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), die over het Statuut en Koninkrijksrelaties gaat, en aan de minister van Buitenlandse Zaken (BZ), die over verdragen gaat. Ik ga dus verder geen appreciatie geven, in afwachting van wat beide collega’s daarover gaan zeggen.”
Dinsdag stemt de Tweede Kamer over de verdragstekst en de motie-Mercelina. ,,Dat wordt een unicum. Ik weet niet of u dan nog hier bent of dat u dinsdag in Curaçao bent. U bent nog hier? Dan mag u op de publieke tribune of in de voorzittersloge zitten en kunt u beluisteren hoe er over uw motie wordt gestemd.”
Gisteren mochten bij de plenaire behandeling van het belastingverdrag tussen het Koninkrijk, ten behoeve van Curaçao, en Malta behalve Kamerleden ook drie Statenleden het woord voeren, als ‘bijzonder gedelegeerden’.
,,Ik heet ook de bijzonder gedelegeerden welkom”, aldus Bosma, namens de partij van Geert Wilders, PVV, Tweede Kamervoorzitter. ,,Zij zijn aangewezen door de Staten van Curaçao.” Naast de sprekers Mercelina (PNP), Fergino Brownbill (MFK) en Giselle Mc William (MAN) was dat ook Statenvoorzitter Charetti America-Francisca (MFK).
,,Ik ben vereerd dat u er bent en dat ik deze historische behandeling mag voorzitten. Voorts heet ik in vak K (van kabinet, red.) de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Financiën van harte welkom. In de voorzittersloge heet ik de Gevolmachtigde minister van Curaçao, de heer Manuel, het Statenlid mevrouw Jesus-Leito en de griffier van de Staten van Curaçao, de heer Cijntje, van harte welkom.”
Aangezien het gaat om de behandeling van een rijkswet, hebben de bijzonder gedelegeerden het recht het woord te voeren. Er was een sprekerslijst vastgesteld waarop de Nederlandse afgevaardigden afwisselend met de afgevaardigden van Curaçao het woord voerden. ,,Conform artikel 17 van het Statuut hebben de bijdragen van de zijde van de bijzonder gedelegeerden het karakter van het geven van voorlichting”, aldus Bosma.
Terug naar de motie-Mercelina. Die luidt: ,,Overwegende dat het essentieel is dat Curaçao gebruikmaakt van zijn fiscale autonomie om een verdragennetwerk op te bouwen dat bijdraagt aan de economische ontwikkeling van het land; constaterende dat het huidige proces via de Tweede Kamer complex lijkt te zijn, aangezien niet het parlement van Curaçao, maar dat van Nederland uiteindelijk over belastingverdragen beslist; van mening dat Curaçao voldoende capaciteit bezit om zelfstandig te onderhandelen op dit gebied en dat verdragen die voldoen aan internationale standaarden gestimuleerd dienen te worden; benadrukkende dat Curaçao momenteel slechts één belastingverdrag heeft, met Malta, dat afhankelijk is van ratificatie door Nederland, en dat het streven is om soortgelijke verdragen ‘stilzwijgend’ te laten goedkeuren, gezien de fiscale autonomie van Curaçao en het vermogen om zelf te onderhandelen; verzoekt de Koninkrijksregering, de Rijksministerraad (RMR), om bij belastingverdragen die door Curaçao worden onderhandeld en voldoen aan alle internationale standaarden, alvorens ze in behandeling te nemen en vragenrondes in te lassen voor goedkeuring, in lijn met de fiscale autonomie en het onderhandelingsvermogen van Curaçao, in overleg te treden met Curaçao om te faciliteren dat belastingverdragen van Curaçao op passende wijze en zonder onnodige belemmeringen worden geratificeerd.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.