CBS: Groei niet door geboortes maar door migratie

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tussen de volkstellingen van 2011 en 2023 is de bevolking met 3,5 procent gegroeid, een toename van 5.263 personen. Dat is gisteren tijdens een persconferentie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die de eerste censusresultaten vrijgaf, bekendgemaakt.

F01 CBSDe laatst gemeten censuspopulatie bestaat uit 155.826. De groei wordt voornamelijk geweten aan migratie. ,,Gezien met name de groei in de hogere leeftijdsklasse en daling in de lagere, kan de groei toegeschreven worden aan de migratie (en niet aan natuurlijke aanwas van geboortes, red.)”, aldus het CBS. Uitgelegd is dat de censuspopulatie bestaat uit personen die ofwel langer dan één jaar op Curaçao verblijven of van plan zijn in totaal langer dan een jaar te verblijven. ,,Het aantal mensen in de censuspopulatie verschilt van het aantal in het bevolkingsregister”, zo wordt benadrukt in een beschikbaar gesteld rapport waarin de eerste resultaten opgenomen zijn.

Daarin staat ook dat er steeds meer vrouwen zijn ten opzichte van mannen. In 2011 waren er nog 84 mannen op 100 vrouwen en in 2023 zijn het 82 mannen op 100 vrouwen. ,,Voor de leeftijdsklasse 15-64 en 65+ zijn de vrouwen in de meerderheid”, zo wordt eraan toegevoegd. De belangrijkste reden hiervan is dat mannen een kortere levensverwachting hebben dan vrouwen en hiermee samenhangend wordt het man-vrouw-verschil nog duidelijker zichtbaar in een vergrijzende samenleving. Maar in de leeftijd 5-24 jaar zijn er in zowel 2011 als 2023 meer jongens dan meisjes.

Een kwart van de Curaçaose bevolking is overigens niet op Curaçao geboren. In 2011 was dit percentage lager. ,,Het aandeel personen geboren op een van de andere voormalige Nederlandse Antillen en Aruba is met 0,9 procentpunt afgenomen tot 2,0 procent. Personen die in Nederland geboren zijn vormen in 2023 5,8 procent van de bevolking (was 6 procent in 2011). Opvallend is echter, volgens het CBS ‘de aanzienlijke stijging bij personen geboren in Venezuela’. ,,Gaf in 2011 1,2 procent aan daar te zijn geboren, in 2023 is dit 2,7 procent. Ook het aantal personen geboren in Colombia is gestegen”, zo wordt opgetekend.

Zijn er veranderingen in land van geboorte, in de top 3 van meest voorkomende nationaliteiten is niet veel gewijzigd ten opzichte van 2011. ,,De overgrote meerderheid van de bevolking heeft de Nederlandse nationaliteit, namelijk 85,5 procent. Dit is een afname met van 3,2 procentpunten ten opzichte van 2011. De Colombiaanse nationaliteit staat met 2,9 procent op een tweede plaats, dit is een stijging van 0,7 procentpunt ten opzichte van 2011. Op de derde plaats staat de Dominicaanse nationaliteit, ook deze kent een stijging. Gaf in 2011 nog 1,9 procent aan deze te bezitten, in 2023 is dit 2,3 procent. De Venezolaanse nationaliteit is aanzienlijk toegenomen. Van 0,8 procent in 2011 tot 2,2 procent in 2023. Daarmee valt deze groep net buiten de top 3.”

Gevraagd naar de taal of talen die het meeste gesproken worden in het huishouden, antwoordt 78 procent dat Papiaments het vaakst gesproken wordt. Dit wordt gevolgd door het Spaans (8,4 procent), het Nederlands (7,9 procent) en het Engels (3,8 procent).

Het CBS heeft de volkstelling gehouden vanaf 2 september tot 20 oktober 2023. De officiële periode voor deze census werd verlengd tot eind februari 2024.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.