‘Zeven officieren van justitie en zes rechters verder’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onvoldoende waarheidsvinding, geen integer dossier, onbruikbaarheid resultaten voor bewijs. Dat concluderen de advocaten van Emsley Tromp, voormalig Centrale Bank-president, in de strafzaak-Hercules.

Tromp,,Hierop terugkijkend, is de vraag bij ons opgekomen wat de insteek bij de start van onderzoek Hercules nu werkelijk is geweest”, aldus de verdediging van Tromp, die hiervoor drie raadslieden heeft ingeschakeld.
,,Men startte een verdenking door, waarvoor in drie jaar onderzoek in Saffier geen bewijs was gevonden, om vervolgens gewoonweg iedereen nóg eens te horen. Maar dan - in ieder geval ten aanzien van Renny Lourents (medeverdachte) - met hardere hand. De gedachte lijkt te zijn geweest: ‘Als we maar harder aan de boom schudden, krijgen we er met hangen en wurgen misschien tóch nog iets uit’.”
Het advocatenteam begon de verdediging tegen de verwijten van het Openbaar Ministerie (OM) met een terugblik: ,,Wat een tocht is het de afgelopen acht jaar geweest. We zijn zeven officieren van justitie en zes rechters verder. Maar we hebben nog steeds dezelfde verdachte: Emsley Tromp.”
En dan enigszins ironisch: ,,De ‘onderkoning van Curaçao’ die dertig jaar misschien wel een van de machtigste mensen van het eiland was. Met veel vrienden, maar evenzoveel vijanden. Geroemd door velen. Voor zijn doortastende economische beleid dat Curaçao, als klein eiland, veel heeft gebracht. Door zijn standvastigheid en vechtersmentaliteit waarmee hij in 2010 heeft voorkomen dat Gerrit Schotte (de toenmalige MFK-premier, red.) de Centrale Bank door de Italiaanse maffia liet overnemen.”
Maar, zo vervolgen de advocaten, ‘óók evenzeer verguisd’. ,,Wegens zijn torenhoge salaris, zijn beweerdelijke vriendjespolitiek en de continue zweem van corruptie.” En dan, na een korte pauze: ,,Maar Emsley Tromp is bovenal gewoon een mens. Een mens die hier al twee dagen zenuwachtig voor u (de rechter, red.) zit. Die al jaren leeft met een bijna onmenselijk zwaard van Damocles boven zijn hoofd. Hoe lang gaat dit door? Hoe loopt dit af? Want het houdt maar niet op.”
De raadslieden van Pen & Roos uit Nederland en Murray Attorneys op Curaçao hebben zich in hun voorbereiding op deze zaak afgevraagd hoe ze hun pleidooi zouden moeten aanpakken. ,,Kort, bondig. Puur gericht op het bewijs en het ontbreken daarvan. Of toch uitgebreid. Voor voldoende context en nuance. Gelardeerd met oude koeien uit de al acht jaar lang vollopende sloot.”
Dat is volgens hen geen makkelijke keuze. ,,Er is veel voor te zeggen om het verleden het verleden te laten. Voor ons zit een frisse rechter, niet belast met de zwaarmoedige bagage van de afgelopen jaren. Die dat allemaal wellicht ook helemaal niet zo interessant vindt, en vooral technisch wil kijken naar het bewijs. Die moeten we misschien helemaal niet vermoeien met pathetische verhalen uit het verleden. Over het onrecht dat Tromp is aangedaan, over de opmerkelijke wijze waarop hij nu al acht jaar lang door het OM wordt vervolgd.”
Maar wordt dan wel voldoende recht gedaan aan dit dossier, worden de bewijsmiddelen die de officier van justitie in zijn requisitoir heeft voorgehouden dan wel in de juiste context geplaatst? vraagt het advocatenteam zich af. Tromps verdediging wil hoe dan ook dat de rechter zal zien ‘dat het wettig en overtuigende bewijs voor een veroordeling eenvoudigweg ontbreekt’.
Gesproken wordt over een ‘gevecht dat wij met het OM hebben moeten voeren’. ,,En we noemen het bewust een gevecht, want een ander woord raakt toch niet volledig de kern. En het past ook goed bij het door het OM gekozen Hercules-thema.” Eerder kwalificeerden de raadslieden het al als ‘een tot wanhoop drijvend proces van duwen en trekken, hangen en wurgen’.

‘OM rolvreemd’...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.