‘Minister van Financiën moet naar het parlement komen’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Statenlid van de oppositiepartij MAN, Giselle Mc William vindt de Statenvoorzitter te passief waar het gaat om het behartigen van de belangen van álle volksvertegenwoordigers. Statenvoorzitter Charetti America-Francisca (MFK) zou teveel naar de pijpen van partijgenoot minister van Financiën, Javier Silvania (MFK) dansen.

F09 MAN,,De plicht van de voorzitter van het Parlement is om het werk van de volksvertegenwoordiging zo veel mogelijk te vergemakkelijken, zodat dit naar behoren kan plaatsvinden. Zij moet haar verantwoordelijkheid hierin nemen”, aldus Mc William. Zij verwijst naar twee aangevraagde vergaderingen die maar niet belegd worden. De eerste is een vervolg op gestelde vragen in een eerste ronde, alweer van bijna een jaar geleden (11 mei 2023) waarin de MAN-fractie de Financiënminister vraagt om uitleg over het belastingbeleid waarbij niet meer actief achter aanslagen van vóór 2017 aangegaan wordt. Het andere verzoek is van meer recente datum en gaat over het uitnodigen van de belastingdienstdirecteuren in de Staten, naar aanleiding van onderzoek van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab).

Op dit laatste verzoek heeft de Statenvoorzitter een antwoord gestuurd naar de MAN-fractie waarin zij uitlegt dat de Staten niet zonder toestemming van de minister ambtenaren mogen uitnodigen. ,,Dus vooralsnog kan ik uw verzoek om ambtenaren te horen in de Staten, voorleggen aan de minister”, aldus de voorzitter.

Mc William vindt dat de voorzitter dit dan ook moet doen. ,,In reactie op ons verzoek om het Hoofd van de Ontvanger en het Hoofd van de Belastinginspectie in de Staten uit te nodigen, moet de voorzitter de minister van Financiën erop wijzen dat volgens artikel 25, lid 2 van het Reglement van Orde, de wens van het Parlement is dat deze twee personen ook aanwezig zijn bij de vergadering.”

Ten aanzien van het vervolg op de vergadering van vorig jaar stelt Mc William dat de voorzitter zich overgeeft aan de grillen van de minister die eigenhandig beslist op welke dag hij het goed vindt om een vergadering te houden. ,,We vragen uw aandacht voor het volgende. Volgens artikel 28, lid 2 van onze Staatsregeling moet een minister zich verantwoorden in het Parlement. Als de minister van Financiën niet naar het Parlement kan komen om vragen te beantwoorden die al in mei 2023 zijn gesteld, dan kan het onmogelijk zo zijn dat hij wel naar de Staten kan komen om andere vragen te beantwoorden. De voorzitter heeft de bevoegdheid en de plicht om de minister van Financiën uit te nodigen om de vragen van de eerste ronde op 11 mei 2023 te beantwoorden. Temeer omdat de minister zelf in de Staten heeft aangegeven dat de voorzitter deze vergadering kan hervatten.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.