Vragen aan Domeinbeheer blijven onbeantwoord

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Baoase Luxury Resort, gelegen bij Marie Pampoen, gaat verder uitbreiden. In dat kader heeft Flamingo Ontwikkelingsmaatschappij nv een vergunning aangevraagd om land te mogen aanwinnen in zee, en om oeverbescherming te mogen aanleggen te Marie Pampoen.

baoaseHet vergunningsverzoek is door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) officieel bekendgemaakt, en ligt sinds maandag 4 maart ter inzage bij de uitvoeringsorganisatie Domeinbeheer. Nog tot en met maandag 15 april kunnen het verzoek en alle daarbij behorende documenten worden ingezien. Op die datum eindigt ook de bezwaartermijn.
Al sinds vorige week donderdag probeert deze krant meer informatie te verkrijgen over het voorgenomen project. Bij Domeinbeheer echter, waar in principe op afspraak de vergunningsaanvraag zou moeten kunnen worden ingezien, verwijst een functionaris naar Niels van der Valk. Maar omdat hij samen met zijn broer Thijs van der Valk - general manager van Baoase - uitlandig is, verwezen zij op hun beurt door naar Roy Markes, die namens Baoase meer informatie zou kunnen verstrekken.
Echter, Markes - onder meer bekend als oud-Statenvoorzitter - laat in een kort gesprek met deze krant weten het ‘niet netjes te vinden om al voor het aflopen van de bezwaartermijn in het openbaar uit te wijden over de plannen’.
Relevante vragen blijven vooralsnog dan ook onbeantwoord. Vragen waarvan de antwoorden vermoedelijk klip en klaar in de ter inzage liggende vergunningsaanvraag zouden moeten staan. Te denken valt aan vragen als waar gaat de beoogde landaanwinning precies plaatsvinden, en om hoeveel land gaat het? Wat is het doel van de uitbreiding in zee; gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van een strand, of om land waarop nieuwe villa’s gebouwd kunnen worden? Hoe zou de oeverbescherming eruit komen te zien? En zijn er ook onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd, waaruit blijkt dat de plannen geen negatief effect hebben op eventueel op die locatie aanwezig koraal?
Pas na het verstrijken van de bezwaartermijn, zegt Markes meer over de plannen te willen vertellen. Ervan uitgaande dat als er geen bezwaren worden ingediend, de aangevraagde vergunningen worden verstrekt, staan belanghebbenden op dat moment wel voor een voldongen feit.
Baoase opende in 2009 de deuren, nadat de bouw in 2005 begonnen was. Toen bestond het luxueuze resort nog uit vijf zogeheten Oceanfront Villa’s, de Master Villa en een bar. Na diverse uitbreidingen bestaat het resort heden ten dage uit onder meer 23 accommodaties - al dan niet met een privézwembad - twee restaurants, een ‘butler station’ op het strand en een helikopterplatform.
Flamingo Ontwikkelingsmaatschappij werd in december 2006 opgericht. Zowel Niels als Thijs van der Valk staan ingeschreven als directeur-bestuurders.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.