Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op Curaçao is geen adequaat systeem om afval thuis te scheiden voordat Selikor het komt ophalen. Dat merkt Statenlid Corine Djaoen-Genaro (PNP) op in een brief die zij richt aan premier Gilmar Pisas (MFK).

afvalZij zou hier wel voorstander van zijn. ,,In de vuilniswagens van Selikor worden allerlei soorten afval gegooid. Als het afval niet eerst wordt gescheiden voordat het wordt opgehaald, kan dit leiden tot bodem- en waterverontreiniging op de stortplaats, omdat al ons afval naar de vuilnisbelt wordt gebracht. Om dit te voorkomen, zou het personeel van Selikor het afval eigenhandig moeten scheiden”, aldus de parlementariër. Zij stelt zelf vast dat dit natuurlijk erg inefficiënt is en ook tot hogere kosten voor het bedrijf zou leiden.
Weliswaar kunnen burgers zelf gescheiden afval naar de vuilstortplaatsen brengen en in verschillende containers deponeren. ,,Maar”, zo meent Djaoen-Genaro, ,,dit is niet bij veel mensen bekend en de overgrote meerderheid van de bevolking heeft geen vervoer om afval zelf weg te brengen.”
Zij wil van Pisas weten wat hij op korte termijn gaat doen om deze problematiek op te lossen en wat er gedaan wordt om bewustwording over het belang van scheiden van afval thuis te vergroten.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.