Reserves vertegenwoordigen importdekking van 4,7 maanden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor Curaçao is de groeiverwachting voor dit jaar met 0,3 procentpunt naar boven bijgesteld tot 4,8 procent.

cbcsVolgens de Centrale Bank CBCS vooral door een sterker dan verwachte toename van het aantal verblijfstoeristen, gecombineerd met een flinke groei in de bouw en in de sector transport, opslag en communicatie.
Voor het voorbije jaar, 2023, komt de economische groei uit op 4,4 procent. Zo meldt het gisteren uitgebrachte Monetary Policy Report (MPC) van maart. In 2024 wordt nu dus gerekend op een reële bbp-groei (bruto binnenlands product) van 4,8 procent, een opwaartse bijstelling ten opzichte van een kwartaal eerder, in december 2023; voornamelijk ondersteund door binnenlandse vraag en in mindere mate netto buitenlandse vraag.
De inflatie zwakt af van 7,4 procent in 2022 en 3,5 procent in 2023 tot naar verwachting 2,5 procent in 2024; in lijn met de belangrijkste Curaçaose handelspartners.
Voor Sint Maarten - dat samen met Curaçao een monetaire unie vormt - is de groeiverwachting voor 2023 met 0,4 procentpunt naar beneden bijgesteld tot 3,4 procent, door een sterkere vertraging in de groei van het verblijfstoerisme dan eerder verwacht. De voorspelde reële bbp-groei voor 2024 blijft ongewijzigd 3 procent, gesteund door een toename in zowel binnenlandse als netto buitenlandse vraag. De inflatie op Sint Maarten bedraagt dit jaar circa 2,5 procent.
Het MPC-verslag staat ook stil bij internationale ontwikkelingen: na een groei van 3,5 procent in 2022, wordt de wereldwijde groei geschat op 3,1 procent in 2023. Voor 2024 wordt verwacht dat de groei op 3,1 procent blijft. De voorspelling voor 2024 is met 0,2 procentpunt omhoog bijgesteld ten opzichte van december 2023, voornamelijk door beter dan verwachte groei in de Verenigde Staten en China vorig jaar, maar afgezwakt door minder dan verwachte groei in de Eurozone. Daarnaast wordt verwacht dat China in 2024 de overheidsuitgaven aanzienlijk zal opschroeven.
Terug naar Curaçao en Sint Maarten. Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans als percentage van het bbp is gedaald van 19,1 procent in 2022 naar 15,1 procent in 2023. Omdat de netto-kapitaaloverdrachten vanuit het buitenland en de externe financiering het tekort op de lopende rekening overtroffen, stegen de bruto officiële reserves met 169,8 miljoen gulden in 2023.
In 2024 wordt het tekort op de lopende rekening naar verwachting verder verkleind naar 13,7 procent. Het cijfer voor 2024 vertegenwoordigt een opwaartse bijstelling van 1,6 procentpunt vergeleken met de prognose in december 2023; vanwege een lagere verwachte toename in de netto-export van goederen en diensten.
De externe financiering naar de monetaire unie wordt verwacht te dalen naar 12,3 procent van het bbp door een sterkere verbetering in de balans van portefeuille-investeringen. De externe financiering en kapitaaloverdrachten vanuit het buitenland worden niet voldoende geacht om het tekort op de lopende rekening in 2024 te dekken, resulterend in een afname dit jaar van de bruto officiële reserves met 31,6 miljoen.
Toch wordt verwacht dat de gemiddelde importdekking op hetzelfde niveau van 4,7 maanden als in 2023 zal blijven. Dit is ruim boven de norm van 3 maanden.
De MPC maakt keuzes over hoe het monetaire beleid wordt gevoerd en welke instrumenten daarvoor worden ingezet. Deze besluiten worden goedgekeurd door de raad van bestuur (RvB ofwel directie) van de CBCS. Daarvoor bespreekt de commissie regelmatig de economische en monetaire ontwikkelingen en het huidige geldbeleid; minstens eens per kwartaal. Aldus de Centrale Bank in Scharloo.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.