Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) heeft dit jaar officieel 229 dengue-gevallen bevestigd, terwijl er indicaties zijn dat 299 andere casussen ook met deze ziekte te maken hebben.

DengueEpidemiologische waarnemingen hebben gewezen op een enorme toename in februari, meldt epidemioloog Yaskara Halabi. De regering heeft gisteren via haar onlineprogramma ‘Relato di dia’ in Fort Amsterdam een uiteenzetting gegeven van de ontwikkeling van dengue op Curaçao.
Er zijn nieuwe ontwikkelingen, zo blijkt. Zo is de tijd van het jaar voor een dengue-golf ongebruikelijk, omdat het de droge tijd is. De uitbraak kan te maken hebben met klimaatverandering. Maar wat ook opgevallen is, is dat de ziektedragende Aedes aegypti-mug ook eitjes legt in vervuild water, zoals bijvoorbeeld beerputten.
In 2023 waren er slechts elf bevestigde denguegevallen en elf casussen die naar alle waarschijnlijkheid ook gerelateerd zijn aan dit virus. In het eerste kwartaal van dit jaar alleen al heeft GMN 528 ziektegevallen geregistreerd, waarvan 229 bevestigd en waarbij er van de resterende het vermoeden bestaat dat het ook om dengue gaat, hoewel niet officieel vastgesteld.
Halabi meldt dat de huidige ontwikkeling van dengue als ‘ongebruikelijk’ kan worden beschouwd. ,,De uitbraak op Curaçao en de rest van onze regio valt volledig uit de toon. Het is ongebruikelijk voor deze infectieziekte. Normaal gesproken begint jaarlijks een uitbraak in oktober/november. Het hoogtepunt is dan in december en per maart is het geëindigd. Dit uitbraakpatroon hangt namelijk samen met regenval in combinatie met de omgevingstemperatuur.”
De epidemioloog vervolgt met te stellen dat de huidige ziektegolf buiten het normale seizoen de lokale gezondheidsautoriteiten, -instanties en -professionals grote zorgen baart. ,,Er is namelijk geen wetenschappelijke duidelijkheid waarom de uitbraak van dit jaar ook nog zulke ernstige denguegevallen heeft geëist. Zonder effectieve inspanningen om broedplaatsen voor de dengue-mug, ofwel de Aedes aegypti, te elimineren, kan de situatie nog erger worden.”
In al haar jaren werkervaring is Halabi verbaasd over deze huidige ontwikkeling van de dengue-infectie. ,,Curaçao had de denguesituatie in het verleden goed onder controle.”
De epidemioloog stelt dat de nieuwe ontwikkeling van dengue ook te maken kan hebben met klimaatverandering. En: ,,Tot voor kort gold dat de denguemug in schoon stilstaand water eitjes legt. Het blijkt nu dat deze ook vuil en vervuild water opzoekt als broedplaats. De GMN-controleurs en die van de afdeling Technisch Hygiënische Zorg (THZ) hebben bij burgers thuis waar denguegevallen zijn geregistreerd, dan ook minder goed afgesloten of scheuren in de afdekking van beerputten aangetroffen.”
Behalve op Curaçao heerst er op andere Caribische eilanden en in Zuid-Amerikaanse en Midden-Amerikaanse landen een vergelijkbare situatie, aldus de specialist. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Paho) heeft recentelijk hierover bericht.
Uit cijfers van het Curaçao Medical Center (CMC), eerder gepubliceerd in deze krant, blijkt dat dit jaar 73 patiënten met dengue zijn opgenomen. Van dit aantal zijn 24 patiënten jonger dan 20 jaar en 17 patiënten 64 jaar of ouder. Ook is gebleken dat er 15 toeristen in het ziekenhuis zijn opgenomen voor nadere medische behandeling. Tot slot zijn drie van de patiënten in de leeftijdsgroep 20-40 jaar overleden.

Geen dengue-‘crisis’...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.