Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Zorgverleners bij het bejaardentehuis Nos Welita krijgen alsnog hun salaris uitbetaald, nadat ze via de sociale media de noodklok luidden.

noswelitaDe directie van het bejaardenhuis ‘treft blaam’, aldus minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). Ze geeft aan dat deze namelijk verzuimd heeft subsidie aan te vragen.
SOAW is al twee jaar belast met het verstrekken van overheidssubsidie aan maatschappelijke organisaties en aan overheidsgelieerde instellingen. Zo ook aan Nos Welita. Larmonie-Cecilia besloot via haar ministerie een persverklaring te geven, waarin de directie van Nos Welita niet wordt gespaard. ,,Directeur Erwin Asjes werd persoonlijk al op 24 oktober vorig jaar erop gewezen dat er geen subsidieaanvraag is ingediend. Er is een beroep op hem gedaan zijn uiterste best te doen om alsnog het verzoek zo snel mogelijk in te dienen. Ondanks zijn belofte is dit niet gebeurd.”
Het Landsbesluit subsidie 2016, artikel 21 lid 1, geeft aan dat elk jaar een aanvraag voor subsidie moet worden ingediend. En volgens artikel 19 lid 1 moet een aanvraag minimaal veertien weken van tevoren moet worden ingediend, wat betekent dat als de subsidie moet ingaan op 1 januari 2024, de aanvraag vóór 25 september 2023 moet zijn ingediend.
,,Tot op heden heeft het ministerie geen enkel subsidieverzoek van Nos Welita mogen ontvangen. Op 29 januari van dit jaar belde SOAW nogmaals met de stichting. Het is belangrijk om op te merken dat dit niet de taak van het ministerie is. Desondanks is er toch gevraagd om de aanvraag in te dienen”, wordt meegedeeld.
Pas op 18 februari 2024 ontving SOAW een e-mail van Nos Welita waarin wordt vermeld dat het bejaardenhuis geen subsidie had ontvangen in 2024. Het ministerie reageerde met de mededeling dat de stichting tot dan toe geen subsidieaanvraag had ingeleverd. Hieraan werd uiteindelijk op 27 februari jongstleden voldaan.
,,Ondanks dat het verzoek om subsidie met terugwerkende kracht tot januari 2024 is, zal het worden behandeld. In dit geval staat het welzijn van ouderen die in het verpleeghuis verblijven voorop”, besluit de minister.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.