Professor Pinedo: Enquêtecommissie verkeerd ingelicht over ons plan

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De uitspraak van voormalig MFK-premier Gerrit Schotte vorige week bij de parlementaire enquête, dat het HNC-plan (Hospital Nobo Curaçao) van professor Bob Pinedo onderbouwing miste ‘is een flagrant onjuiste constatering’.

SchotteDat antwoordt Pinedo op vragen van het Antilliaans Dagblad. Hij heeft daarvoor zijn archief nog eens goed geraadpleegd. Herbert Michael ‘Bob’ Pinedo is een internationaal bekende oncoloog van Curaçaose bodem. Hij was tot 2008 hoogleraar aan de Vrije Universiteit en is grondlegger van het VUmc Cancer Center in Amsterdam.
Pinedo is ook gehoord door de enquêtecommissie, maar kwam vóór Schotte aan de beurt. Tot zijn verbazing kon de voormalige minister-president van Curaçao, nota bene onder ede, ‘onjuistheden’ verklaren. De professor zelf spreekt van onjuistheden, maar feitelijk zijn het onwaarheden van Schotte ten overstaan van de enquêtecommissie.
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor zijn bewering - kennelijk met als doel achteraf zijn straatje schoon te vegen waarom destijds in verband met het nieuwe ziekenhuis van Curaçao werd afgezien van het HCN-plan - over het aantal bedden dat Pinedo’s Fundashon Hospital Nobo (FHN) voor ogen had.
,,De heer Schotte merkt op dat het ziekenhuis van de FHN 450 bedden zou hebben, terwijl in werkelijkheid de FHN een aantal van 340 - algemene bedden en specialistische bedden - had gepland. Laatstgenoemde kwam overeen met het aantal vernoemd in een uitgebreid TNO-onderzoek in augustus/september 2009, ten tijde van de start van de activiteiten van de FHN.”
Tijdens zijn verhoor, waarvoor de eed wordt afgelegd, verklaarde Schotte bij herhaling dat het plan-Pinedo met 450 bedden te groot was voor de Curaçaose schaal. Maar dat aantal is dus pertinent ‘onjuist’. Het stoort de internationaal vermaarde kankerspecialist, die wereldwijd op handen wordt gedragen en al vele projecten realiseerde, dat zoiets zomaar kan gebeuren.
,,Het TNO-rapport was de leidraad voor de FHN”, licht Pinedo toe. En de aan de krant overgelegde stukken onderbouwen dit. Zo ook een heldere uitleg van ‘de meest ervaren ziekenhuisbouwermanager, Marien Breedijk’.
Dat zijn plan van destijds onderbouwing miste, zoals Schotte tijdens de publieke ondervraging zonder blikken of blozen stelt, pareert Pinedo met klem: ,,HNC heeft middels de opdracht aan De Praktijk een zéér grondig en omvangrijk businessplan laten opstellen. Hierin komen álle aspecten die van toepassing zijn bij de realisatie van een dergelijk project aan de orde. Ik noem een zeer uitvoerige analyse van de - toen - huidige productie van het ziekenhuis en een onderbouwde productie-analyse in de exploitatiefase. Alsook een uitgebreide financiële paragraaf. Dit businessplan is in mei 2010 aan de stichting aangeboden. HNC heeft daarop KPMG gevraagd het businessplan te beoordelen. Het rapport en de aanbevelingen van KPMG zijn in overleg met KPMG in het businessplan verwerkt.”

‘Destijds uitvoerig onderzoek gedaan’...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.