Minister over Ennia/Ansary-debacle en kosten hybride oplossing

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Omdat de zaak-Ennia/Ansary nog onder de rechter ligt, wil de regering van Curaçao er uit respect voor het Hof in dit stadium niet al te veel over zeggen.

ennia dushi Maar de minister van Financiën geeft nu al aan ‘dat we terug zullen komen met een diepgaand onderzoek naar deze problematiek’.
Dat verklaarde Javier Silvania (MFK) gisteren tijdens een voortgezet debat met de Staten, dat vanuit de oppositie opheldering had gevraagd. ,,Wat nu telt is een oplossing”, aldus de bewindsman.
Want deze ‘betreurenswaardige situatie’ brengt niet alleen onzekerheid met zich mee voor de circa 25.000 polishouders, maar ook voor het Ennia-personeel. Tevens vormt het een gevaar voor de financiële stabiliteit, gezien de vele onderlinge banden tussen Ennia en andere financiële instellingen. En, zeker niet onbelangrijk, het tast de reputatie aan, met alle negatieve gevolgen voor het investeringsklimaat.
Daarom wil de minister zich concentreren op de oplossing. Die bleek lastig én zeer kostbaar (voor de gemeenschap). Talloze scenario’s zijn onder de loep genomen en doorgerekend. Diverse voorstellen, waarbij Nederland werd verzocht bij te staan met een lening, bleken niet haalbaar of werden op formele gronden afgeserveerd. Ook een zero-couponlening, voorgesteld door de Centrale Bank CBCS, bleek onbetaalbaar.
Intussen had de regering-Pisas (MFK/PNP) eind september al ‘onder voorbehoud’ ingestemd met een aanzienlijke Nederlandse lening. Maar daar werd uiteindelijk van afgezien.
Nadat staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties op 5 oktober 2023 was bedankt voor de aangeboden Ennia-lening van 1,2 miljard gulden, kwamen lokale experts op het idee van een ‘hybride oplossing’. Niet alleen een gecontroleerde afwikkeling van het slechte deel van Ennia, maar dit in combinatie met een doorstart van het goede deel.
Hiermee is niet langer sprake van een afbouw van de verzekeraar, maar blijft Ennia bestaan. Een en ander komt wel met een flink prijskaartje, zoals onder andere door deze krant eerder is bericht: vanaf 2027 jaarlijks zo’n 30 miljoen gulden vanuit de Landsbegroting van Curaçao en gedurende 50 jaar ruim 15 miljoen aan dividendgelden van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS); overigens middelen die anders eigenlijk de landen toekomen.
De bewindsman somde in verband met het hybride model de diverse argumenten op. Na vele vergaderingen werd duidelijk dat de afwikkelingsperiode eerder 50 jaar zou duren in plaats van de eerder verwachte 30 jaar. Er zijn allerlei vormen en producten van levensverzekeringen, die elk een eigen aanpak vereisen.
Ook ‘mogelijke administratieve chaos’ bij de overdracht van polissen van Ennia aan een andere partijen, was een reden om te kiezen voor de hybride oplossing. Van belang is verder het verlies van jaarlijks 16,5 miljoen aan belastingen en sociale premies die Ennia nu afdraagt; die blijven nu behouden.
Met het handhaven van Ennia op de markt, blijft voorts de concurrentie in stand, met gunstige gevolgen voor de prijs waar de consument van profiteert. De winsten van ‘Ennia-nieuw’ kunnen bijdragen om de tekorten van ‘Ennia-oud’ op te vangen, waarbij Ennia-oud staat voor alle pensioenrechten van vóór de noodregeling bij Ennia in 2018.
De hybride oplossing biedt tevens de mogelijkheid om eventueel activa van Ennia tegen een goede prijs te verkopen, in plaats van een situatie waarin onder druk van de afwikkeling tegen veel te lage opbrengsten moet worden verkocht. Dit laatste zou niet in het voordeel zijn van de landen die nu veel gemeenschapsgeld steken in de oplossing.
Maar bovenal, aldus minister Silvania, levert het nu gekozen pad van deels afwikkeling en deels doorstart ‘veel meer sociale rust op’; voor de werknemers, maar ook voor de polishouders van Ennia en het land.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.