Parlement formeel niet bekend met aangifte enquêtecommissie

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Statenvoorzitter Charetti America-Francisca (MFK) ziet geen rol voor zichzelf weggelegd om de enquêtecommissie Hospital Nobo Otrobanda (HNO) aan te sporen alsnog juridisch onderzoek te laten doen naar de vraag of in dit stadium al aangifte bij het Openbaar Ministerie gedaan had mogen worden.

F03 Enquete comm reactie StatenvoorzDaarmee geeft zij antwoord op een verzoek van coalitiegenoot Gwendell Mercelina (PNP) die zelf deel uitmaakt van de enquêtecommissie. Ze voert ten eerste aan dat de Staten niet formeel op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en de aangifte die is gedaan door haar partijgenoot, enquêtecommissievoorzitter Eduard Braam. Ten tweede is de commissie vrij om experts in te schakelen en zal Mercelina zijn verzoek aan de commissie zelf moeten doen.

Mercelina twijfelt eraan of nog vóórdat een eindrapport van het onderzoek op tafel ligt, al aangifte gedaan had moeten worden. Volgens hem is het zo dat de commissie in opdracht van de Staten als geheel het onderzoek doet, dat er éérst verslag moet worden gedaan van de resultaten aan het parlement met daarin bijvoorbeeld het advies om aangifte te doen en dat op basis daarvan de Staten als geheel hierover beslissen. De voorzitter van de commissie HNO, coalitiegenoot Braam (MFK), vindt dat de aangifte gerechtvaardigd is en dat in de enquêteregeling niet staat dat het tussentijds doen van aangifte en het verzoeken aan het OM om nader onderzoek te doen, verboden is. Hij meent dat het OM de commissie kan helpen bepaalde informatie boven tafel te krijgen.

Mercelina haalt zelf ook de regeling aan en wijst erop dat de ondervraagden die achter gesloten deuren een verklaring afleggen, het vertrouwen moeten hebben dat de verstrekte informatie niet tegen hen gebruikt wordt. Het kan voor toekomstige verhoren mogelijk een verkeerd signaal afgeven. De PNP’er wil voorkomen dat de bevindingen straks niet meer gebruikt kunnen worden omdat de procedure mogelijk niet adequaat is verlopen. ,,De noodzaak voor een juridisch advies is daarom uiterst van belang”, zo schrijft hij aan America-Francisca.

Maar de Statenvoorzitter speelt het balletje dus terug: ,,De Onderzoekscommissie HNO heeft middelen tot haar beschikking om haar taak uit te voeren en volgens het instellingsbesluit is de commissie vrij om experts in te schakelen. Ik wil nogmaals benadrukken dat de benodigde informatie voor juridisch advies zoals u dat vraagt, afkomstig moet zijn van de betreffende commissie zelf. Op basis hiervan en gezien uw lidmaatschap van de commissie, stel ik voor dat u uw verzoek om juridisch advies richt aan de Onderzoekscommissie HNO zelf.”
Zij legt uit dat het parlement de Onderzoekscommissie belast heeft met een taak en dat de commissie tot op heden geen definitief rapport of zelfs een voorlopig rapport aan de Staten heeft toegestuurd. ,,Daarom is er geen formele informatie van de commissie waarop het parlement een besluit kan nemen. Als zodanig heb ik als voorzitter van het parlement op dit moment ook geen autoriteit om juridisch advies te vragen over het proces van de commissie”, voegt zij eraan toe.

Overigens antwoordt zij het PNP-Statenlid in het Papiaments, terwijl zijn brief aan haar in het Nederlands was opgesteld. Zij motiveert: ,,Uw brief is gericht aan mij in het Nederlands, maar gezien de publieke discussie die is ontstaan over het feit dat de voorzitter van de Onderzoekscommissie HNO ervoor heeft gekozen om mogelijke strafbare feiten aan te geven bij het OM, kies ik ervoor om uw brief in het Papiaments te beantwoorden.”

In een persconferentie vorige week heeft voorzitter Braam van de enquêtecommissie nog eens benadrukt dat de aangifte het onderzoek van de enquêtecommissie niet beïnvloedt. Ook heeft hij aangevoerd dat niet de commissie uiteindelijk vaststelt of iemand strafbaar gehandeld heeft, maar dat dit nu juist de taak is van het OM. Er zijn inmiddels om en nabij vijftig personen ondervraagd, waarbij de commissie de geheimhouding garandeert, maar de verklaringen zijn niet onder ede afgelegd.

Overigens was niet de voltallige commissie aanwezig bij de persconferentie, maar alleen Braam, Rennox Calmes (TpK) en Michelangelo Martines (KEM). Afwezig waren Mercelina, Giselle Mc William (MAN) en Ana-Maria Pauletta (PAR).

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.