Commissie adviseert Van Heydoorn

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bomen planten, kledingvoorschriften introduceren en zonwering installeren zijn enkele van de kortetermijnmaatregelen die de commissie ‘Klimaatbeheersing in de scholen’ adviseert aan onderwijsminister Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK).

F05 OP Voorstellen hitte scholen DushiOp 14 februari bood hij het rapport van de commissie aan aan de Staten, met daarbij een kleine kanttekening: ,,De commissie heeft in het korte tijdsbestek niet tot definitieve conclusies kunnen komen, maar draagt een aantal oplossingen aan voor de korte en lange termijn, die nader dienen te worden onderzocht en besproken.”
De directe aanleiding voor het in het leven roepen van deze commissie - wat vorig jaar oktober geschiedde per Ministeriële Beschikking (MB) - zijn de temperaturen die vorig jaar zomer hoger dan normaal waren, waardoor ook de klaslokalen flink opwarmden.

Hierdoor zag Van Heydoorn zich meermaals genoodzaakt om maatregelen te nemen, zoals het inkorten van de schooltijden door middel van kortere lesuren, zodat de scholen eerder konden sluiten. ,,Dit was echter geen duurzame oplossing, daar de leerplannen en het behandelen van de leerstoffen in het gedrang kwamen”, aldus de commissie in haar eerste voortgangsverslag.
Na de installatie van de commissie, op 23 oktober vorig jaar, zijn de leden iedere vrijdag bij elkaar gekomen en is er ook met verschillende deskundigen en vertegenwoordigers van de schoolbesturen gesproken.

Ter introductie van de voorgestelde maatregelen, schrijft de commissie: ,,De klimatologische voorspellingen geven aan dat de aarde steeds warmer wordt met alle gevolgen van dien voor de scholen. De verwachting is dat hetgeen zich vorig jaar heeft voorgedaan (hoge temperaturen in de klassen) mogelijk komend schooljaar 2024-2025 wederom zal voordoen. De oplossingen liggen naar de mening van de commissie op korte, midden en lange termijn. Het is van belang dat de commissie haalbare alternatieven aandraagt rekening houdend met het feit, dat ook dit schooljaar wellicht vanaf mei 2024 de temperaturen in de klassen weer zullen stijgen.
Met dat laatste in het achterhoofd, is het voorstel van commissie onderverdeeld in maatregelen voor de korte en voor de lange termijn. Zo zijn er drie maatregelen die de schoolbesturen zelf op korte termijn - tussen februari en mei - kunnen treffen.

Een daarvan is het werken met kledingvoorschriften in de warme periodes. Gezegd wordt: ,,Katoenen kleding is veel koeler. Sommige schoolbesturen (vooral het FO-onderwijs) bieden de mogelijk tot de aanschaf van uniformen gemaakt van synthetische stoffen die niet verkoelend werken maar juist de warmte vasthouden.” Een andere oplossing is het planten van bomen in de buurt van de ramen van de klaslokalen, om zo meer schaduw te creëren. De derde maatregel die wordt genoemd is het plaatsen van verrijdbare airco’s/koelingssystemen. Maar daarbij wordt direct opgemerkt dat niet alle lokalen daar de ruimte voor hebben, en dat een afvoerslang naar buiten noodzakelijk is.


Ook worden er enkele maatregelen voorgesteld die met de Stichting Onderhoud Scholen (SOS) besproken kan worden, zoals het isoleren van daken, het plaatsen van externe zonwering en het verven van asfalt in en om de scholen. ,,Wind die over het donkere asfalt gaat brengt warmte de lokalen in. Door het verven verlaag je de temperatuur die over de geasfalteerde plaats gaat”, zo licht de commissie toe.

De vraag ‘wie gaat dat betalen’ wordt in het voorstel ook direct beantwoord. Gewezen wordt op een op 17 januari uitgevaardigde MB, waarin ongeveer 730.000 gulden wordt toegezegd ter financiering van maatregelen om de hitte in klaslokalen te beteugelen. ,,Het totaalbedrag bedraagt ongeveer 1 miljoen gulden”, zo is in de rapportage te lezen. ,,Het overige bedrag is in de kapitaaldienst gestort ten behoeve van de Dienst Openbare Scholen (DOS).”

Een van de voorstellen die gedaan zijn voor op de langere termijn, is de plaatsing airco’s in combinatie met ventilatie, dan wel in combinatie met luchtreiniging. ,,Verder onderzoek dient te bepalen welke oplossing voor onze situatie het beste is. En welke oplossing betaalbaar en duurzaam en gezond is”, aldus de commissie.
Een ander langetermijnvoorstel is om tijdens de warmste periode de lessen eerder te laten beginnen. ,,Dit betekent dat de minister c.q. Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap (UOW) met de schoolbesturen in gesprek moet gaan om te bespreken en bepalen wat hiertoe de mogelijkheden zijn. Een aanpassing van de schooltijden heeft gevolgen voor de hele samenleving”, zo wordt gezegd.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.