54 Procent financiële instellingen onderzoekt gevolgen klimaatrisico’s niet

Van een onzer verslaggevers
Panama-Stad - Gemiddeld 46 procent van de banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen doet onderzoek naar de mogelijke gevolgen van klimaatrisico’s voor hun activiteiten.

CBCSklimaatDit is een van de voorlopige bevindingen die Richard Doornbosch, president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) deelt uit een onderzoek naar klimaatrisico’s.
Dit deed hij woensdag in Panama, tijdens zijn ‘keynote speech’, als onderdeel van de Climate Risk Workshop van het Caribbean Regional Technical Assistance Centre (Cartac), onderdeel van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
Hoewel dus meer dan de helft van de door CBCS ondervraagde financiële instellingen géén onderzoek doet naar klimaat gerelateerde risico’s, hebben ook zij wel de vraag beantwoord hoe zij verschillende fysieke klimaatrisico’s binnen hun organisaties zouden inschatten. ,,Het is niet verrassend dat alle instellingen aangeven dat orkanen het grootste klimaatrisico vormen voor hun bedrijf”, aldus Doornbosch tijdens zijn presentatie.
Verder laat de CBCS-president weten: ,,Ongeveer de helft van alle respondenten gaf aan het beperken van klimaatrisico's te hebben opgenomen in hun risicomanagementraamwerk.” Ter opvolging wordt deze instellingen binnenkort nog gevraagd om wat meer in detail te treden over hoe ze dit hebben gedaan.
Een andere voorlopige bevinding uit het onderzoek, die in Panama gedeeld werd, is dat van alle algemene verzekeringsmaatschappijen meer dan 80 procent te maken heeft gehad met stijgingen in premies en aanscherping van de voorwaarden door herverzekeraars.
Opmerkelijk is dat Doornbosch vertelde dat de meeste instellingen desgevraagd geen inschatting gaven van hun blootstelling - in de vorm van leningen en hypotheken - aan klimaatrisico’s. ,,Dit wijst op de behoefte aan richtlijnen, en uiteindelijk vereisten, voor de rapportage en openbaarmaking van klimaatrisico’s”, zo concludeert hij.
Ter introductie van de benoeming van de bovenstaande voorlopige bevindingen, haalde Doornbosch eerst een aantal conclusies aan uit een studie die het IMF op verzoek van het CBCS heeft uitgevoerd. Deze studie ging over de impact van klimaatverandering op Curaçao en Sint Maarten. Met een gemiddelde temperatuurstijging van ongeveer 2 graden Celsius in 2050, zouden beide eilanden onder meer te maken krijgen met een verlies van biodiversiteit, een negatieve impact op de gezondheid en productiviteit, een verslechtering van het milieu, de gezondheid en de productiviteit, en een verslechtering van koraalriffen.
Naast nog enkele andere gevolgen, wordt ook ingeschat dat het bruto binnenlands product (bbp) tussen de 7,5 en 14 procent zal dalen. Dit komt doordat de voorspelde zeespiegelstijging van ongeveer een halve meter tot een ruime meter, ‘waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor onroerend goed aan het strand en in bruisende zakelijke en administratieve gebieden, waardoor naar schatting permanent verlies zal optreden’.
Op de vraag welke rol instellingen zien voor de Centrale Bank bij het beperken van klimaatrisico’s, waren de meeste respondenten het erover eens dat de Centrale Bank een toezichtkader moet ontwikkelen en richtlijnen moet uitvaardigen voor het integreren van klimaatrisicobeheer in governance en risicobeheer.

Diagram uit presentatie CBCS


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.