Maar nog steeds niet alle producten opgenomen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een van de kritiekpunten vorig jaar op de zogenoemde plasticwet was dat deze alleen ging over het verbieden van foambakken (polystyreen) en plastic zakken (met handvatten).

PlasticwetUit de Nota naar aanleiding van het verslag, waarop de initiatiefnemer Giselle Mc William van de MAN antwoord geeft op de vorig jaar behandelde wet in de Staten, blijkt nu dat ook andere plasticproducten aan de lijst zullen worden toegevoegd. De PAR-fractie stelt voor om ook roerstaafjes, tandenstokers en alle soorten foambakjes, schotels en bekers waarin voedsel wordt geserveerd op de lijst te zetten. Waarop de MAN-fractie stelt: ,,De indieners zullen een nota van wijziging indienen om voornoemde producten aan de lijst van verboden producten toe te voegen.” Ook wordt gesteld: ,,Dit ontwerp verbiedt plasticproducten bestemd voor eenmalig gebruik. De producten in dit ontwerp vallen onder code 1 Pet en code 6 Polystyreen. In de nota van wijziging zullen meer code 6-producten aan de lijst worden toegevoegd.”
Zoals voorgesteld worden er dus roerstaafjes, tandenstokers en alle soorten foambakjes, schotels, bekers, en ook plastic rietjes aan de lijst van verboden plastics toegevoegd. ,,De indieners hebben gekozen om met deze selectie van producten te beginnen. Van deze producten is de grootste hoeveelheid in omloop, waardoor dit voor ernstige vervuiling en schade aan het milieu zorgt. De bedoeling is om de lijst in de toekomst aan te vullen met andere voor het milieu schadelijke producten”, aldus de nota.
Maar, zo benadrukt de MAN verder: ,,Het betreft geen limitatieve opsomming. De indieners weten dat er veel meer soorten plastic en polystyreen producten zijn die ook schadelijke effecten voor het milieu kunnen hebben en die eveneens verboden dienen te worden. Er is voor een gefaseerd verbod gekozen, omdat elk verbod consequenties met zich meebrengt. Er moet een bepaald gedrag worden aangepast en dat brengt financiële gevolgen met zich mee. Immers voor elk product dat verboden wordt, moet er een alternatief product voor in de plaats worden gesteld. Daarom is het niet wenselijk om in een keer alle plastic en polystyreen producten te verbieden.”
Om de duurdere niet-plastic-materialen te kunnen bekostigen hebben de indieners gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van de Curaçao Restaurant Association (CRA) en Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata). En, zo wordt gesteld: ,,Evenals de indieners onderkennen de ondernemers dat op Curaçao te veel plastic in omloop is. Er zijn ondernemers die nu al uit eigen beweging ervoor hebben gekozen om hun plasticproducten te vervangen door milieuvriendelijke producten. Ook zijn er importeurs die deze duurzame milieuvriendelijke producten importeren. Straks wanneer dit ontwerp in werking treedt, zal het verkopen of weggeven van plasticproducten voor eenmalig gebruik voor iedereen verboden zijn. Nu er verschillende ondernemers en importeurs zijn die alternatieve producten gebruiken, zal na inwerkingtreding de overstap niet al te groot zijn.”

Douane controlerende dienst...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.