Justitieminister reageert op Rekenkamer met update over 2023

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is het Korps Politie Curaçao (KPC) gelukt om voor het jaar 2023 binnen de begroting te blijven, ondanks de uitdagingen die gepaard gaan met het beheersen van overwerkuitgaven. Dat is de reactie van de minister van Justitie, Shalten Hato (MFK) op het rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) dat integraal in het verslag is opgenomen.

ARCDat komt volgens de minister, omdat er al verschillende maatregelen getroffen zijn. ,,Deze gerichte interventies en beleidswijzigingen hebben een positief effect gehad op de financiële gezondheid en operationele efficiëntie van het KPC”, aldus de gezagdrager. Hij voegt er wel aan toe dat hij het belangrijk vindt een ‘ruime begrotingspost voor overwerk’ te behouden. Uitgelegd wordt: ,,Het is essentieel om flexibel te kunnen reageren op onvoorziene omstandigheden die extra mankracht of overuren vereisen, met name bij het verrichten van specifieke onderzoeken of het reageren op noodsituaties. Het handhaven van een adequate reserve voor overwerk zorgt ervoor dat het KPC altijd klaarstaat om effectief te reageren op dergelijke eisen zonder de financiële stabiliteit in gevaar te brengen.”
De minister heeft ook actie ondernomen op de constatering in het rapport dat de maandelijkse rapportage over het overwerk door de korpschef niet plaatsvindt. ,,Vanaf heden zal ik daarom elk kwartaal een gedetailleerde rapportage eisen van de korpschef. De rapportage zal niet alleen het overwerk betreffen, maar ook de effectiviteit van de door het KPC geïmplementeerde maatregelen om het overwerk te verminderen. Dit zal ons in staat stellen om de voortgang nauwlettend te volgen en waar nodig bij te sturen.” De maatregelen die getroffen zijn voor het verminderen van overwerk zijn ten eerste de ondernomen stappen om het capaciteitstekort aan te pakken, wat gezien wordt als de kernoorzaak van de hoge overwerkuitgaven. ,,Dit omvat het heropenen van vacatures om meer aspiranten aan te nemen en het organiseren van een beroepenmarkt op 22 en 23 maart 2024, bedoeld om onder andere mensen te werven voor een loopbaan binnen het KPC”, aldus Hato.
Verder is besloten een overwerkplafond ‘strikt aan te houden’, waarbij afhankelijk van de functie, iedere medewerker een verschillend plafond heeft gekregen. ,,Dit heeft geholpen om het overwerk binnen beheersbare grenzen te houden”, aldus de minister. Daarnaast noemt hij ‘het escaleren van de bevoegdheid om te bepalen wie bepaalde overwerkuren mag werken’, waardoor er een betere controle en rechtvaardiging van overwerk is ontstaan. Ook is de inzet van personeel, met name bij evenementen, kritisch bekeken en geanalyseerd om de balans tussen noodzakelijke aanwezigheid en productiviteit te optimaliseren. In zijn schrijven stelt de bewindsman dat de overwerkproblematiek complex is en dat hij de aanbevelingen ter harte neemt.

ARC met waslijst aan aanbevelingen...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.