Congresgangers: Zorg op Curaçao voor verbetering vatbaar

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onderzoekers en zorgverleners van de zes Nederlands-Caribische eilanden slaan de handen ineen en willen gaan samenwerken om de lokale zorgsystemen te verbeteren en aan te passen aan de groeiende behoeften van hun vergrijzende bevolkingen.

F01 Samen sterk bij dementieDit is gebeurd tijdens het congres over dementiezorg dat afgelopen weekend op Bonaire plaatsvond. ,,De hulpverleners hebben gebruik gemaakt van dit moment om de koppen bij elkaar te steken, en de lessen die hier geleerd zijn in een waardevolle blauwdruk te gieten voor Curaçao en de andere Caribische eilanden binnen ons Koninkrijk”, zo doen Curaçaose onderzoeker Steffen van Heijningen en directeur Kas Hugenholtz, Jet Thoonen verslag van het evenement.

De oproep tot actie was volgens het tweetal niet te missen: ,,Dementie moet een prominente plek krijgen op de politieke agenda, op Bonaire, en op de andere Caribische eilanden van het Koninkrijk. Een sterke delegatie onderzoekers en zorgverleners die vanaf Curaçao aanwezig was op het congres had als boodschap dat Curaçao, maar ook de andere Caribische eilanden achterlopen op het gebied van dementiezorg vergeleken met wat er op Bonaire gedaan wordt, zelfs met de beperkte middelen waarmee Fundashon Alzheimer Bonaire (FAB) en andere stichtingen dit werk doen.”

Verder maken de deelnemers zich ernstige zorgen over de huidige staat van de dementiezorg, ouderenzorg en algemene gezondheidszorg op Curaçao. Van Heijningen en Thoonen: ,,Er werd specifiek kritiek geuit op de overheid en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van Curaçao voor het niet adequaat adresseren van deze cruciale kwesties en het stellen van verkeerde prioriteiten. Er is een dringende behoefte aan meer middelen en ondersteuning voor het werk van lokale stichtingen en verpleeghuizen zoals Kas Hugenholtz, Hamied, Birgen di Rosario en Stichting Alzheimer Curaçao.”
Door de versnippering zijn er volgens Van Heijingen nog weinig concrete cijfers bekend.

Alzheimer Nederland ondersteunt financieel veel specifieke projecten van verschillende stichtingen op de BES-eilanden. Volgens de trends moeten op basis van de bevolking van Curaçao naar schatting tussen de 2.000 à 3.000 mensen zijn met dementie. Maar, zo voegt Thoonen eraan toe: ,,Hier is maar een klein deel van bekend. Mede door onbekendheid, taboe en schaamte. Intramuraal (Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ)-verpleeghuizen) is wel zicht op naar schatting 160 opnames totaal. Het is dus zorgwekkend dat de exacte cijfers niet bekend zijn.”

Het congres was georganiseerd door FAB in samenwerking met Alzheimer Nederland en droeg de titel ‘Samen naar een dementievriendelijk Bonaire’. Dit evenement, dat prominente sprekers uit de sector van de dementiezorg en ouderenzorg bijeenbracht, benadrukte de noodzaak voor verbetering en innovatie in de zorg, vooral in de Caribische regio. Fundashon Alzheimer Bonaire en Stichting Mantelzorg Bonaire werden specifiek geprezen voor hun indrukwekkende werk in de ondersteuning van ouderen met dementie, maar ook de ontwikkelingen die zij doormaken in de organisatie van deze zorg. ,,Dit werd door diverse onderzoekers en zorgverleners van alle zes de eilanden, en Nederland, als uitzonderlijk en inspirerend bestempeld”, zo besluiten Van Heijningen en Thoonen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.