DCHA: Patiënten minder laten reizen, eigen ziekenhuizen versterken en geld besparen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De bij de Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA) aangesloten medische instellingen op de eilanden willen de zorg voor patiënten die tot nu toe naar het buitenland worden uitgezonden ‘bundelen en verdelen over onze ziekenhuizen’.

dcha,,Patiënten hoeven daardoor minder te reizen, we verstevigen hiermee onze eigen huizen en het geld blijft binnen het Koninkrijk”, aldus de DCHA.
Onlangs vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats op Bonaire. ,,Als team zijn we steeds meer verbonden. Ideeën en plannen van het eerste uur, zijn nu acties en programma’s geworden. De gemeenschappelijke drive om de zorg binnen de Dutch Caribbean te versterken en samen de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden, zorgt inmiddels zichtbaar voor vooruitgang.”
Voor de vergadering van de DCHA-leden werd gesproken met het platform zorgverzekeraars van alle eilanden. ,,Samen hebben we het startschot gegeven voor een project onder begeleiding van Kerteza (organisatie- en trainingsbureau gespecialiseerd in de zorg, red.), waarin we de aantallen patiënten, het type zorg en kosten van deze zorg die door de eilanden naar Colombia, Panama of elders verplaatst wordt, in kaart brengen, met als doel deze zorg te bundelen en te verdelen over onze ziekenhuizen.”
En DCHA heeft méér ambities. Met de apothekers van de eilanden zijn volgens de vereniging ondertussen ‘grote stappen gemaakt in de gezamenlijke strijd voor een binnen het Koninkrijk gelijke toegang tot medicatie en een lagere prijs voor deze medicatie’.
,,We werken op dat gebied samen met de gemeenschappelijk inspecties van de eilanden en hopen met de overheden omtrent dit onderwerp tot oplossingsgerichte constructies te komen”, wordt gesteld.
Bij DCHA zijn aangesloten Fundashon Mariadal op Bonaire, Sint Maarten Medical Center (SMMC), Curaçao Medical Center (CMC) en Horacio Oduber Hospital (HOH) op Aruba.
Tijdens de algemene ledenvergadering zijn verder nadere afspraken gemaakt over de inzetbaarheid en het delen van specifiek deskundig personeel zoals artsen en specialistische verpleegkundigen. ,,We hebben allemaal regelmatig last van het vinden en behouden van de juiste mensen. Door samen te werken, zijn we interessanter en kunnen we patiënten op hun eigen eiland laten blijven.”
Ideeën blijven voor het boven formatief voor de eilanden opleiden van artsen tot generalist medisch specialist, daarbij vooral ook kijkend naar de formatie uitdagingen de komende tien tot vijftien jaar.
DCHA over dit onderwerp: ,,We zullen hier het komende jaar met de overheden van de eilanden en VWS nader gaan proberen om tot concrete stappen en toezeggingen te komen. Dat we inmiddels ook met elkaar en met VWS (het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) spreken over een gemeenschappelijk EPD.”
EPD staat voor elektronisch patiëntendossier. Dat helpt volgens de vereniging ‘zeker in de uitwisselbaarheid en het vergroten van de toegankelijkheid van zorg voor zowel patiënten als artsen en verpleegkundigen’.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.