Cft-voorzitter: Plannen genoeg; nu ook uitvoeren

Van een onzer verslaggevers
Den Haag/Willemstad - ,,Plannen zijn er genoeg! Nodig is kracht om uit te voeren, pijnlijke beslissingen te durven nemen, en problemen uit het verleden aan te pakken.”

cftWoorden van voorzitter Lidewijde Ongering van het College financieel toezicht (Cft) gisteren tijdens het InterExpo-congres in het Haagse Nieuwspoort. ,,Nederland is op tal van manieren betrokken bij de eilanden, maar dat is nog te weinig gecoördineerd om een werkelijke impact te maken”, vindt zij.
Een voorbeeld daarvan is de openstelling van het zogeheten EZK-instrumentarium (Nationaal Groeifonds, SDE++, en diverse garantieregelingen). ,,Een belangrijk gebaar, maar de uitvoeringspraktijk blijkt vooralsnog weerbarstig.”
Ook blijft volgens Ongering ‘een grote rol weggelegd voor het toezicht’. Niet alleen het toezicht door het Cft, maar ook partijen als de Rekenkamers, raden van advies en andere instituties zoals de Centrale Banken.
,,Nu er economische groei is, is het nu het moment om de kansen te verzilveren op weg naar duurzame overheidsfinanciën”, hield de Cft-voorzitter de aanwezigen voor. De begrotingen tonen structurele overschotten, die met het juiste beleid verder kunnen worden uitgebouwd, stelt zij.
,,Nu is het moment om te handelen, en in te zetten op zowel investeringen als schuldaflossing. Die mogelijkheden zijn er. Om de economische kansen te kunnen verzilveren, moeten de (ei)landen ervoor zorgen dat de randvoorwaarden op orde zijn. Dit betekent het financieel beheer op orde brengen en diverse hervormingen doorvoeren.”
Duurzame overheidsfinanciën en economische groei zijn ‘twee onderwerpen die sterk met elkaar verbonden zijn’. En het is naar de mening van Ongering ‘relevant’, want nu is het moment voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten, maar ook Bonaire, Sint Eustatius en Saba om de economische ontwikkeling van de eilanden op te stuwen, ‘met respect voor de onderlinge verschillen’.
De eilandelijke economieën kregen een ‘harde klap door de pandemie’. En dat terwijl eilanden zich al in een ongunstige economische positie bevonden, brengt de voorzitter in herinnering.
,,De economie van Curaçao kromp het afgelopen decennium als gevolg van de crisis in Venezuela en het stilvallen van de olieraffinaderij. De staatsschuld van Aruba verdubbelde in tien jaar tijd en Sint Maarten is nog niet bekomen van de orkanen Maria en Irma in 2017.”
Inmiddels echter, hebben deze landen ‘de weg omhoog gevonden’, en is naar de mening van Ongering ‘het momentum ontstaan om de economieën een extra zetje te geven’.
,,De economische groei van Aruba is volatiel omdat de economie volledig afhankelijk is van het toerisme. Voor Sint Maarten is er een duidelijke dip waarneembaar in 2017 als gevolg van de orkanen. Curaçao kent al lange tijd een lage economische groei. Het wegvallen van de raffinaderij en de financiële sector wordt niet volledig gecompenseerd door het opkomende toerisme.” Voor alle landen geldt: een sterke terugval als gevolg van corona, maar ook een sterke recovery, met name voor Aruba met meerjarig een (reëel) groeiniveau van rond de 1,5 procent.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.