Cooper krijgt tijdens Invest Willemstad geen antwoord

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK), aanwezig bij de Invest Willemstad summit gisteren, heeft tijdens een discussieronde als panellid de vraag opgeworpen wat de meerwaarde is van Willemstad op de Unesco-werelderfgoedlijst.

F01 Invest Willemstad MEO ministerHij wil niet dat hier tendentieus over geschreven wordt, dus bij deze de uitleg van de minister zoals toegestuurd naar het Antilliaans Dagblad. ,,Ik heb alleen maar de vraag opgeworpen. Niemand kon mij uitleggen wat de meerwaarde is. Ik zie als minister meer en meer negatief advies als gevolg van het staan op de werelderfgoedlijst. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van Plaza hotel, het ‘road to Plaza’-project van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC). Vanuit Parijs, Unesco is een negatief advies uitgebracht over de vorm van hoe dit project nu gepresenteerd is. We hebben heel lang met experts aan dit project gewerkt. Het negatieve advies belemmert dit project. En dan vraag ik mij af wat de meerwaarde is. We hebben een monumentenverordening en beschermen onze monumenten, daar gaat het ook niet om. Maar het gaat om de vraag wat het betekent om op de werelderfgoedlijst te staan. Daar heb ik van niemand een antwoord op gekregen. Billy Jonckheer, voorzitter van de Kamer van Koophandel (KvK), is naar buiten gelopen en heeft tegen mij gezegd dat ik gelijk heb en dat hij ook niet inziet wat het staan op de werelderfgoedlijst Curaçao oplevert.”

In 2022, vierde onder meer VVRP nog dat Willemstad een kwart eeuw op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat. In verband met het 25-jarig jubileum werd het boek ‘Willemstad Werelderfgoed: Kleurrijke stad aan een natuurlijke haven’ gepubliceerd. De productie was mogelijk dankzij een bijdrage van de Stichting Werelderfgoed in Nederland, Stichting Monumentenzorg Curaçao, Stichting Monumentenfonds Curaçao en de ministeries van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) en VVRP.

Navraag bij Jonckheer leert dat hij inderdaad tegen de minister gezegd heeft te twijfelen aan de meerwaarde van de erfgoedlijst. Hij beklemtoont dat dit zijn persoonlijke mening is en hij dit niet gezegd heeft in zijn functie van KvK-voorzitter. ,,Ik vind dat alle wetten ‘in place’ zijn om het werelderfgoed te beschermen. Dat we op de werelderfgoedlijst staan brengt verder geen extra toeristen met zich mee en belemmert ons, naar mijn persoonlijke mening, in het ontwikkelen van de binnenstad”, zegt hij.

Als voorzitter van de KvK houdt hij een speech waarin hij wijst op de internationale interesse. Die waren via zoom aanwezig. ,,Bon Biní ook aan onze deelnemers via Zoom, die fysiek niet aanwezig kunnen zijn, maar toch interesse hebben om te weten wat er gebeurt om mogelijke investeringen te overwegen, uit verschillende delen van de wereld: Dominicaanse Republiek, Suriname, Colombia, Canada, Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten (VS)”, zo begont Jonckheer. Hij legt uit dat de Kamer al lang betrokken is bij initiatieven ten gunste van het centrum van Willemstad. Van de oprichting van de Downtown Management Organization (DMO) tot het gepresenteerde rapport over Duty Free Shopping en bijdragend aan het starten, mede-organiseren en jaarlijks voortzetten van de Invest in Willemstad Summit. ,,Wij vinden dat op Curaçao dingen anders gedaan moeten worden om gunstigere resultaten te behalen. Anders, maar, als een team”, zo legt hij zijn toehoorders de reden van de KvK-participatie uit. ,,Toen, in 2019, gaf Rob van de Bergh aan dat op basis van onderzoek er potentieel was voor 800 miljoen gulden aan investeringen in Willemstad in de komende 5 tot 10 jaar. Ondertussen zijn we vier jaar verder na ons eerste evenement. Wat denkt u dat er is gebeurd met dit potentieel, na de Coronapandemie? Ik ben blij u te kunnen vertellen dat op basis van persoonlijke ervaring en wat we met onze eigen ogen kunnen bewonderen in elke wijk, Willemstad niet is gestopt met bewegen tijdens deze pandemiejaren en dat een deel van dit potentieel op dit moment wordt gerealiseerd.” Maar, zo voegt hij eraan toe, er is nog zo veel meer en zo veel beter te doen, als er maar als een team samengewerkt wordt.


Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.