Land blijft van mening dat Kadaster reserves moet afstaan

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De privatisering van het Kadaster - inmiddels meer dan 20 jaar geleden - is in strijd met de Kadasterlandsverordening 1938 en dus met artikel 3:14 uit het Burgerlijk Wetboek, en heeft daarom nooit mogen plaatsvinden. Dat is in ieder geval de opvatting van Arjen van Rijn, die als hoogleraar onder meer is gespecialiseerd in Curaçaos staatsrecht.

KADASTER DUSHIDeze opvatting is te vinden in een ‘second opinion’ die Van Rijn uitvoerde, in opdracht van de advocaten die het Land Curaçao vertegenwoordigen in het hoger beroep van de zaak tussen het Kadaster en het Land, waarover deze krant maandag berichtte.
Enkele dagen voor de comparitie van partijen - een mondelinge behandeling - die donderdag plaatsvond in de genoemde zaak, werd deze second opinion ingebracht in het geding.

Van Rijn vindt het noodzakelijk dat er een reparatiewet komt, ‘al was het maar om alle onzekerheden weg te nemen’. ,,In dat verband is de vraag aan de orde in welke richting zo’n reparatiewet zou moeten gaan. Voor zover het de voorkeur zou blijven om het Kadaster te verzelfstandigen, bestaat in beginsel de keuze tussen een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan of een privaatrechtelijke rechtspersoon. De voorkeur zou daarbij naar mijn mening uit moeten gaan naar de oprichting van een zelfstandig bestuursorgaan op grond van artikel 111 van de Staatsregeling. Die bepaling geeft een helder kader voor de vervulling van publieke taken binnen een verzelfstandigde context”, aldus Van Rijn.
Ook concludeert Van Rijn onder meer: ,,Voor de vervanging van de woorden ‘’s Lands kas’ door de woorden ‘de Stichting Kadaster en Openbare Registers Curaçao’ betekent dit dat hierin geen steun kan worden gelezen voor de opvatting dat de kosten van verrichtingen die aan aanvragers in rekening worden gebracht in volle omvang aan de Stichting toekomen.” Dit ondersteunt het standpunt van het Land, dat het Kadaster uitkeringen moet kunnen doen ten gunste van het Land, iets wat door het Kadaster zelf bestreden wordt.

In eerste aanleg, en ook in een tussenvonnis dat het Hof in hoger beroep velde, werd geoordeeld dat het Kadaster geen opgebouwde reserves hoeft af te staan aan het Land.

Echter, in het tussenvonnis van juli oordeelde het Hof ook: ,, Er zijn aanknopingspunten om de vraag aan de orde te stellen of, indien (dreigt dat) de stichting tot in lengte van jaren verdere reserves opbouwt zonder die zinvol te investeren en zonder daarvan iets af te dragen aan het Land, dit kan worden aanvaard.”

Maandag was in deze krant te lezen hoe de advocaat van het Kadaster deze stelling bestrijdt. Maar, onder meer gesterkt door de opinie van Van Rijn, verzoeken de advocaten van het Land het Hof nu om op eerdere overwegingen terug te komen.
De vervolgstap in dit geschil, is dat het Hof vonnis wijst. Waarschijnlijk gebeurt dit in januari. Afhankelijk van het oordeel, kan dit wederom een tussenvonnis zijn, of een eindvonnis.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.