Niet registreren kan een boete opleveren

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Financial Intelligence Unit (FIU, voorheen Meldpunt Ongebruikelijke Transacties) gaat hard optreden tegen niet-geregistreerde ondernemers. Dat wordt door het instituut bekendgemaakt. Deze maand nog wordt gestart met een project om de registratie van meldplichtige personen en instellingen te bevorderen.

F05 FIU gaat harder optredenHet belangrijkste doel van de FIU is om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Dat kan alleen bereikt worden als instellingen waar dit kan vóórkomen, melding doen van mogelijk witwassen of terrorismefinanciering. Een dergelijke melding wordt door FIU onderzocht en indien nodig wordt daar follow-up aan gegeven door een melding te doen bij het Openbaar Ministerie (OM). Het instituut legt uit dat er negen beroeps- of bedrijfssectoren onder het toezicht van de FIU vallen. Daarnaast zijn er nog elf sectoren die hun eigen toezicht kennen, maar wel meldplichtig zijn bij de FIU. De negen sectoren moeten verplicht ingeschreven staan bij FIU en alle twintig sectoren moeten geregistreerd worden in het meldportaal. Gebeurt dit niet dan kan een boete opgelegd worden, zo wordt gewaarschuwd.

,,Geven dienstverleners geen gevolg aan hun registratieplicht(en), dan kan dit leiden tot bestuurlijke boetes of ook tot vervolging door het Openbaar Ministerie (OM). Het niet-registreren is namelijk een strafbaar feit. Op overtreding staan maximaal één jaar gevangenisstraf of maximaal 100.000 gulden geldboete, dan wel beide straffen open. In geval van een misdrijf (opzet) is zelfs maximaal vier jaar gevangenisstraf of een geldboete van maximaal 1.000.000 gulden dan wel beide straffen mogelijk”, aldus FIU.

Doel is witwassen aan te pakken
De negen beroeps- of bedrijfssectoren die onder toezicht van FIU zijn betreffen makelaars, voertuighandelaren, notarissen, advocaten, belastingadviseurs, accountants en administratiekantoren, juweliers en handelaars in bouwmaterialen. De andere elf dienstverleners die onder de antiwitwaswetgeving vallen maar hun eigen toezicht hebben zijn onder andere de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS) en de Gaming Control Board (GCB).

Uitgelegd wordt: ,,Dit project, het niet-registratieproject, heeft als doel om dienstverleners die onder het toezicht van de FIU vallen meer zichtbaar te krijgen voor de FIU en de bekendheid met hun verplichtingen onder de Curaçaose antiwitwaswetgeving te verbeteren. De Curaçaose antiwitwaswetgeving is grotendeels neergelegd in de Landsverordening Identificatie bij dienstverlening (LID) en de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT). Volgens deze wetgeving dienen dienstverleners die onder het toezicht van de FIU vallen zich verplicht te registreren bij de FIU-afdeling Toezicht. Dit doen zij door een formulier in te vullen en informatie aan de FIU-afdeling Toezicht te sturen. Daarnaast moeten alle dienstverleners zich ook registreren in het meldportaal goAML.” Maar aanmelden en registreren is niet genoeg. De bedoeling is natuurlijk dat al deze genoemde sectoren ook ongebruikelijke transacties melden aan de FIU. Dat gebeurt niet bij de toezichthouders, maar bij de speciale de afdeling Analyse via goAML.

FIU nodigt alle meldplichtige dienstverleners uit om te controleren of zij geregistreerd zijn bij de FIU Toezicht, als de FIU toezichthouder is. Daarnaast worden alle meldplichtige dienstverleners uitgenodigd om te controleren of ze ook al geregistreerd zijn als melder in goAML, het meldportaal. Registratie bij de FIU is gratis. De tekst van de relevante wet- en regelgeving, een lijst van meldplichtige sectoren, een lijst van sectoren die onder het toezicht van de FIU vallen, en het verplichte registratieformulier voor de Toezichthouder is te vinden op de website van de FIU.

www.fiucuracao.cw


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.