Staten: Zorgen over ziektekosten ongedocumenteerden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Verschillende Statenleden hebben gisteren in de vergadering over het jaarverslag 2022 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aangestuurd op een beter kostenbeheer.

GezondheidszorgVolgens MFK-parlementariër Eduard Braam houden het Landspakket en bijbehorende hervormingen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) nog staande, maar er is volgens hem behoefte aan een beter kostenbeheer. ,,De overheid heeft een zorgplicht naar de bevolking toe, wat soms betekent dat patiënten naar het buitenland moeten worden gestuurd voor kostbare behandeling”, zo stelt Braam. Het Statenlid, arts van huis uit, uit ook zijn zorgen over de ongedocumenteerden op Curaçao: ,,Er zijn veel illegalen met allerlei overdraagbare ziekten. Dit brengt extra druk op onze gezondheidszorg. Ik denk aan ziektes zoals tuberculose, waarbij patiënten in het ziekenhuis belanden en medicatie nodig hebben. Het is een ernstige ziekte die onbehandeld tot grote beschadiging van de longen kan leiden. Dit is maar één voorbeeld, naast alle andere parasitaire ziektes die niet gedetecteerd worden, omdat de dragers ongedocumenteerd op het eiland verblijven. Zolang instanties en het ministerie van Justitie geen degelijke registratie van deze personen op het eiland bijhouden, komt de zorg voor verrassingen te staan.” Vervolgens bespreekt hij de salariëring van specialisten in het Curaçao Medical Center (CMC). ,,Een recent KPMG-rapport illustreert dat jaarlijks 5,5 tot 12,5 miljoen gulden kan worden bespaard, indien de normen voor ‘topinkomens’ gevolgd worden. Niet alle specialisten werken echter voor het CMC, en sommigen verdienen elders aanzienlijke bedragen”, concludeert Braam. Vervolgens wijst hij op de uitdaging van het beheren van het Algemene Ouderdomsverzekering (AOV)-fonds door de SVB, vanwege een afname van premiebetalers en vergrijzing.
Ook Statenlid Sheldry Osepa (PNP) heeft het over het beheer van de zorgkosten en stelt vragen over de transparantie en efficiëntie in het gezondheidszorgsysteem. Hij wil weten hoe het zit met de controle in de gezondheidszorg waar volgens hem een bredere discussie over gevoerd moet worden, met name over hoe de overheid de zorgkwaliteit monitort en waarborgt. Een ander onderwerp dat Osepa aansnijdt, is de ouderenzorg. Hij stelt de vraag of de middelen op een effectieve en evenwichtige manier worden toegewezen. Het betoog van Osepa eindigt met een oproep tot hervormingen van de fondsen. Hij stelt zich de vraag hoe deze noodzakelijke veranderingen tot stand kunnen komen, gezien de huidige complexiteit van de gezondheidszorg en de financiële uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd. Verder wil hij weten hoe het komt dat nog steeds 24 miljoen gulden wordt besteed aan medische uitzendingen, met name nu er een state-of-the-artziekenhuis beschikbaar is. De focus verschuift vervolgens naar apotheken, waar Osepa de aandacht vestigt op het feit dat het College financieel toezicht (Cft) herhaaldelijk heeft benadrukt dat medische kosten in het algemeen te hoog zijn, maar er vooral bij apotheken veel zorgkosten gemaakt worden.

Twee weken voor beantwoording...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.