KPMG: 5,5 tot 12,5 miljoen besparing CMC per jaar

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Doorvoering van de Landsverordening normering topinkomens (LNT) ten aanzien van de medisch professionals werkzaam in het CMC-ziekenhuis brengt mogelijk een besparing op de loonkosten van 5,5 tot 12,5 miljoen per jaar.

cmcdushiDat is berekend door KPMG Advisory in Nederland. Het Antilliaans Dagblad leest hierover in het ‘Kostprijs- en doelmatigheidsonderzoek Curaçao Medical Center’. Het rapport is van 24 juli 2023, maar minister Javier Silvania (MFK) van Gezondheid, tevens minister van Financiën, zegt de KPMG-bevindingen niet te kennen.
Het is de Curaçaose Zorgautoriteit i.o. (CZA in oprichting) geweest die KPMG gevraagd heeft een onafhankelijk doelmatigheidsonderzoek uit te voeren, nadat in oktober 2022 de kritieke financiële situatie van het CMC heeft geleid tot een Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord Sanering CMC-entiteiten, waarbij (door de regering) is besloten tot een dergelijk onderzoek. De rol en taakstelling van de CZA i.o. wordt vervuld door het BT&P (Bureau Telecommunicatie & Post).
In het KPMG-rapport wordt in verband met de loonkosten van de medisch specialisten verwezen naar 14 juni 2023, ‘toen in hoger beroep is bepaald dat het CMC onder de Landsverordening normering topinkomens (LNT) valt’.
,,Dit betekent dat de maximale bezoldiging van een nieuw toetredende topfunctionaris per 1 juli 2023 het bedrag van 386.000 gulden (per jaar, red.) bedraagt. Voor topfunctionarissen die reeds in dienst zijn, geldt een overgangstermijn van vijf jaar”, wordt toegelicht.
Wanneer wordt uitgegaan van voortzetting van het personeelsbestand van 2022, wijzen de eerste berekeningen op een structurele besparing van 5,5 tot mogelijk zelfs 12,5 miljoen per jaar ten opzichte van de totale huidige kosten, bij volledige invoering van de LNT.
Bij de raming van de mogelijke besparing is uitgegaan van het personeel dat het volledige jaar in 2022 in dienst bij CMC was. Voor de ondergrens van de besparing is uitgegaan van een maximale bezoldiging van 130 procent van de LNT en voor de bovengrens van een maximale bezoldiging van 100 procent van de LNT, zo licht KPMG toe.
Het Nederlandse adviesbureau voegt er gelijk aan toe: ,,Echter, het is vooralsnog onzeker of de personeelsformatie van 2022 voortgezet kan worden. Deze potentiële besparing dient derhalve zeer voorzichtig geïnterpreteerd te worden.”
KPMG meldt er niet bij - omdat dit op het moment van rapportage in juli nog niet bekend was - dat inmiddels recentelijk een werkgroep is ingesteld door de minister van Gezondheid: de Werkgroep ter Waarborging Medisch Specialistische Zorg op Curaçao. Deze zal de bewindsman adviseren over de gevolgen van het in werking treden van de LNT voor de bezoldiging van de medisch specialisten.
De werkgroep dient rekening te houden met een aantal overwegingen, waaronder dat ‘de kwaliteit van de in en door CMC geleverde zorg in het gedrang lijkt te komen’ (als gevolg van de LNT, red.). Door de toepassing van de LNT op medisch specialisten in loondienst van het CMC, is het huidige maximumsalaris van deze groep namelijk verlaagd.
,,Het is wenselijk de woon-, leef- en werkomstandigheden (‘pull-factor’) van de medische sector, meer specifiek medisch specialisten, aantrekkelijker te maken teneinde medisch specialisten vanuit het buitenland aan te trekken.” Daar hoort óók bij ‘dat het wenselijk is om medisch specialisten van Curaçaose afkomst die na hun opleiding naar Curaçao terugkeren dan wel reeds op Curaçao werkzaam zijn, te behouden’.
Daarmee lijken de minister van Gezondheid enerzijds en de(zelfde) minister van Financiën zichzelf tegen te spreken. De LNT werkt kostenbesparend - in het geval van CMC mogelijk wel tot 12,5 miljoen op jaarbasis - maar kan contraproductief uitpakken voor het leveren van zorg.
Daarom heeft de werkgroep tot taak het exploreren van de wenselijkheid en mogelijkheid binnen de LNT ‘om de gevolgen van de LNT voor de bezoldiging van medisch specialisten te balanceren’. Of dit uiteindelijk nog leidt tot de beoogde besparing, is dan nog de vraag.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.