‘Bouwwerken vanaf 4 zijden zichtbaar'

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Begin 2024 wordt het gehele eiland gedetailleerd en met een speciale fototechniek op beeld vastgelegd. Tenminste, als het aan Jairo Martis ligt, de directeur van de uitvoeringsorganisatie Domeinbeheer, onderdeel van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.

obliqueHet doel hiervan is om beter te kunnen controleren op de illegale toe-eigening en bebouwing van terreinen.
Deze vastlegging gaat plaatsvinden door middel van zogeheten ‘oblique foto’s’, die gemaakt gaan worden vanuit een speciaal hiertoe geprepareerd vliegtuig. Hieronder hangt een fotocamera die is uitgerust met vijf verschillende lenzen, die terreinen en gebouwen vanuit de vier windrichtingen op beeld vastleggen. ,,Dit zijn geen foto’s die alleen van bovenaf worden genomen, maar onder een bepaalde hoek”, zo legt Martis uit. Het voordeel van deze techniek is dat niet alleen de oppervlakte in kaart wordt gebracht, maar ook de hoogte en het aantal bouwlagen van bouwwerken.
Door deze fotovluchten te gaan uitvoeren, krijgt Domeinbeheer relatief snel het hele eiland in kaart en kan er volgens Martis een inhaalslag gemaakt worden op het gebied van terreincontroles op het eiland.
Deze actie moet er ook voor zorgen dat mensen die eerder interesse hebben getoond in een perceel op overheidsgrond - en deze op dit moment illegaal bebouwd hebben - op korte termijn een reactie krijgen. Dit is volgens Martis de groep waarmee begonnen wordt. Zodra zij een voorschot hebben betaald, worden hun verzoeken versneld afgewikkeld.
,,De planning is om deze fotovluchten in het eerste kwartaal van 2024 uit te laten voeren”, zo zegt Martis tegen het Antilliaans Dagblad. ,,Maar de exacte timing is ook afhankelijk van de inhoud van de inschrijvingen.” Hiermee verwijst Martis naar de openbare aanbesteding die vorige week bekend is gemaakt. Bedrijven die zich willen inschrijven om de gevraagde werkzaamheden te verrichten, dienen dit te doen voor maandag 18 december om 10.00 uur.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.