Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In drie jaar tijd steeg in ziekenhuis CMC het aantal SVB-patiënten met ruim 21 procent.

HoeziekNog daargelaten dat het Curaçao Medical Center, dat al kampt met financiële tekorten, dit met hetzelfde zorgbudget moet bekostigen, is de grote vraag: wat zegt dit over de Curaçaose bevolking en over de algehele volksgezondheid?
,,Zijn we ‘zieker’ geworden, of gaan we ‘sneller’ naar de dokter en het ziekenhuis - omdat de SVB toch wel vergoedt?” Deze vraag legde het Antilliaans Dagblad voor aan diverse actoren.
Eind november 2022 gaf de raad van bestuur (RvB) van het CMC een persconferentie. ‘CMC bereikt kookpunt’, kopte deze krant. De financiële druk op het CMC, dat het boekjaar heeft afgesloten met een geaccumuleerd verlies van 94,9 miljoen gulden, is alleen maar groter geworden; mede en wellicht vooral door een toename van het aantal SVB-patiënten met 21 procent in drie jaar tijd.
Vervolgens bleef het stil. De redactie verzocht verschillende partijen - waaronder de Inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid, de Sociale Verzekeringsbank SVB en het CMC zelf - om nadere uitleg. Dat bleek niet eenvoudig. Maar sinds enige tijd beschikt deze krant over de input.
Eerst nog wat cijfers: patiënten die via de SVB zijn verzekerd vormen 85 procent van alle in het CMC behandelde patiënten. Waren dat er in 2020 nog 37.212, een jaar later telde het ziekenhuis 41.602 SVB-patiënten, terwijl dat er in 2022 al 44.963 waren. Dat op een bevolking van officieel circa 150.000 zielen.
Een vijfde méér SVB-patiënten in drie jaar tijd betekent ook méér consulten, meer CT-scans, meer MRI-scans, meer echo’s, meer röntgenfoto’s, meer mammografie, meer radiologie et cetera en ook meer verblijfsdagen in het CMC, dat 300 bedden telt.

‘Vergrijzing een van de redenen’...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).