Al in juli dringend beroep op een werkbaar compromis

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nog vóórdat eind vorige maand bericht werd dat Nederland bereid is een Ennia-lening van 1,2 miljard gulden te verstrekken, liet de regering in Willemstad weten dat instemmen met de rigide voorwaarden van Nederlandse ambtenaren ‘catastrofale gevolgen’ zou kunnen hebben.

EnniaDat blijkt uit een nu uitgelekte brief van 24 juli aan zowel de Nederlandse minister Sigrid Kaag van Financiën als aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties. De brief werd uitgestuurd met ‘een bezwaard gemoed’ door premier Gilmar Pisas (MFK), die benadrukt dat ‘wij ongevraagd in de Ennia-problematiek zijn beland’; doelend op het feit dat Ennia een private instelling is en dat toezichthouder de Centrale Bank CBCS sinds medio 2018 in verband met de noodregeling is belast met het bestuur van Ennia.
De voorwaarden van Nederland dienen wat de regering in Willemstad betreft ‘heroverwogen worden’. Daarmee heeft Curaçao het Cft (College financieel toezicht) aan zijn zijde; Cft vraagt om de overige oplossingsrichtingen nader te onderzoeken (zie elders in deze krant).
Zo niet, vervolgt Pisas, zal de nieuwe Ennia-Groep ‘als een doodgeboren kind ter wereld komen’ (,,Zal de doorstart mislukken”). En/of zal het Land Curaçao ‘jarenlang gebukt gaan onder een ondragelijke begrotingslast’, waardoor een gezonde ontwikkeling en economie de komende decennia onmogelijk zal zijn.
De noodregeling is destijds door de CBCS aangevraagd doordat gebleken is, zo schrijft de minister-president, ‘dat met betrokkenheid van de grootaandeelhouder (Hushang Ansary, red.) onregelmatige transacties hebben plaatsgevonden, die daarna aanleiding hebben gegeven tot een significant solvabiliteitstekort bij de pensioenverzekeraar Ennia Caribe Leven’.
De regering wijst erop dat de CBCS toen de verantwoordelijken voor het Ennia-debacle civielrechtelijk aansprakelijk heeft gesteld voor de door Ennia geleden schade én de nodige actie ondernomen om hen ‘strafrechtelijk te vervolgen’.
Vaststaat, aldus Pisas, dat Curaçao op korte termijn - ingaande 2024 - niet de lasten voortvloeiende uit zowel de herfinanciering van de coronaleningen (911 miljoen) als voor een oplossing van de Ennia-problematiek (1,2 miljard) kan dragen. Bij een rentepercentage van 3 procent zou dat al gauw neerkomen op een bedrag van 60 miljoen op jaarbasis op de begroting (zonder nog af te lossen, red.).
Curaçao verzocht, naar nu blijkt, in juli om een ‘werkbaar compromis’. Eén dat de pensioengerechtigden beschermt maar ook de stabiliteit van de samenleving waarborgt. De premier deed een beroep op het ‘vermogen van het Koninkrijk om dit soort uitdagingen samen aan te gaan en voor de beste oplossing te zorgen, zonder elkaar voor onbehoorlijke keuzes te moeten stellen’.
In de brief staat ook een opmerkelijke zin: ,,Vanuit de positie van de onafhankelijke toezichthouder (CBCS) is het uitgesloten dat het resultaat van de doorrekening van de draagkracht van de Landen de bedrijfseconomische invulling van een oplossing voor de Ennia-problematiek zal gaan beïnvloeden.”
De regering in Fòrti vreest dat de ‘gevolgen economisch, sociaal en politiek gezien catastrofaal zijn’. Een en ander zal leiden tot ‘diepe onrust en sociale spanningen’ en ook tot het ‘massale vertrek van ingezetenen met pensioenleeftijd’ richting Nederland. Ook kan het leiden tot een ‘ongewenste vertroebeling van het politieke klimaat binnen het Koninkrijk’.
Vandaar ‘een klemmend beroep’ op Financiënminister Kaag en staatssecretaris Van Huffelen - met een afschrift aan premier Mark Rutte, maar ook aan CBCS-president Richard Doornbosch - ‘om de situatie waarin wij zijn beland niet te lichtvaardig op te vatten’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).