Preventieve kant gezondheidszorg nog onderbelicht

Van onze redactie
Willemstads/Amsterdam - Caribisch-Nederlandse studenten en professionals pleiten voor een bredere kijk op de gezondheidszorg: ,,Er moet nog veel veranderen want de preventieve kant van de gezondheidszorg is onderbelicht.”

Witte Jassen‘De studie geneeskunde is één grote reclamecampagne voor het ziekenhuis’, kopte een grote Nederlandse krant begin deze maand. Het artikel gaat in op de grote voorkeur van geneeskundestudenten om zich te specialiseren en voor een baan in het ziekenhuis te kiezen.
Stichting WeConnect en Asosiashon Mediko di Antias (AMA) in Nederland verzamelden meningen en inzichten over de vraag ‘Hoe belangrijk is het om studenten op te leiden die kiezen voor andere medische vakken dan de traditionele arts met een witte jas?’
WeConnect is een educatieve stichting gericht op het welzijn en studiesucces van Caribische studenten in Nederland. AMA is een netwerk van (bio-)medici met een Caribisch-Nederlandse achtergrond. WeConnect en AMA werken samen, onder andere aan meer voorlichting over een studie in de zorg & het sociale domein. Dat doen ze in de vorm van workshops, lezingen en netwerkevents, zowel in Nederland als op Curaçao.

Geen ambitie
Jennifer Roseval-Splinter is arts maatschappij en gezondheid met als profiel jeugd. Ze geeft aan dat zij al op de middelbare school op Curaçao nadacht over het vak van jeugdarts. Tijdens haar opleiding in de geneeskunde merkte zij dat studenten dat niet als een goede, ambitieuze keuze zagen. Ze sprak dus niet over haar eigen keuze: ,,Je moest juist internist of chirurg willen worden, vond men toen.”
AMA benadrukt dat er tijdens de studie geneeskunde weinig aandacht is voor de publieke gezondheidszorg. Naomi Juliana, AMA-bestuurslid: ,,Het coschap - of de stage - sociale geneeskunde duurt aanzienlijk korter dan andere curatieve coschappen binnen het ziekenhuis, of zelfs korter dan de wetenschappelijke stage. Ook de praktische blootstelling aan de werkomgeving is relatief kort, soms maar acht dagen.”

Visie
Jeugdarts Thathianah Rodriguez benoemt een perspectief waar preventieve geneeskunde soms meer kan betekenen dan curatieve geneeskunde. ,,Het geeft zoveel voldoening dat je veel kunt bereiken en zo veel ellende later kan voorkomen door relatief simpele acties en/of interventies”, geeft zij aan. ,,De meeste tijd en energie gaat zitten in het motiveren tot, maar de voldoening en dankbaarheid achteraf is het meer dan waard.”
Het platform AMA denkt dat het helpt om vaker te praten over die andere beroepen: ,,We moeten artsen noemen die werken op een consultatiebureau, bij de GGD, als Arbo-arts of cosmetisch arts. Zeker op scholen, zodat onze scholieren ook leren dat je als arts niet alleen met bloed, snijden of ziekte bezig hoeft te zijn, maar dat artsen ook een preventieve rol hebben die burgers helpt om gezond te kunnen leven.”

Gezondheid in breedste zin
,,Er is meer aandacht gekomen voor sociale geneeskunde tijdens de opleiding in vergelijking met vroeger, maar het is nog steeds te weinig. Het zwaartepunt ligt op curatieve zorg en niet op preventieve en sociale zorg. Dit is ook zo in de media, bijvoorbeeld in medische tv-series die zich allemaal binnen het ziekenhuis afspelen. De indirecte boodschap is dan dat andere medische beroepen ondergeschikt en dus minder belangrijk zijn.”
Aldus Thathianah Rodriguez, werkzaam bij jeugdgezondheidszorg Curaçao. ,,Er zijn medische studenten die tijdens de opleiding snel doorkrijgen dat werken in het ziekenhuis niet hun ding is en denken dat huisarts hun enige optie buiten het ziekenhuis is. Dat gold ook voor mij. Ik wist dat ik met kinderen wilde werken, maar de coschappen kinderpsychiatrie en kindergeneeskunde bleken niet bij mij te passen. Ik ging focussen op huisartsgeneeskunde, deed hierin mijn oudste coschap op Curaçao, maar dat was het ook niet. Ik ging ervan uit dat jeugdgezondheidszorg (JGZ) op Curaçao niet bestond. Het was puur toeval dat ik na drie maanden werkzaam als waarnemend huisarts op Curaçao vernam dat er wel degelijk JGZ op Curaçao was. Zo kwam ik hier terecht en was meteen verkocht.”
En: ,,Ik vond het leuke contact dat je hebt met kinderen en hun ouders een grote pre. En de tijd die je neemt om het kind en zijn/haar hele omgeving te leren kennen. Je bekijkt de gezondheid in de breedste zin van het woord, en niet alleen het lichamelijke zoals in de curatieve geneeskunde, maar ook de interactie tussen geest-, lichaam- en omgevingsfactoren.”
Ro-Anne Trinidad, jeugdarts: ,,Tijdens mijn coschap kindergeneeskunde kregen wij vaak verwijzingen vanuit de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Toen heb ik verder onderzoek gedaan en was verbaasd dat er daar überhaupt een arts werkte. Dat wist ik echt niet. Helaas was het voor mij niet mogelijk om mijn coschap sociale geneeskunde daar te doen. Dus ik heb mijn keuzecoschap in de JGZ zelf geregeld; het bleek precies te zijn waar ik naar op zoek was. Een combinatie van het medische (preventie door onder andere medische screening) en het sociale (ondersteuning leef- en leeromgeving van het kind), the best of both worlds! Ik ben tot de dag van vandaag heel blij met mijn keuze.”
Shanly Rideaux, specialist ouderengeneeskunde: ,,Ik ben van huis uit internist en om die opleiding compleet te maken, ben ik gaan meelopen in het verpleeghuis. Ja, en toen was ik verkocht. De langere begeleiding in de thuissituatie in plaats van het ziekenhuis en de tijd te nemen om je echt te verdiepen in je cliënt, dat deed het voor mij.”

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.