CBS zet 700 enquêteurs in voor huis-aan-huisenquête

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Zo’n 700 enquêteurs brengen vanaf begin september zes weken lang huis-aan-huis bezoeken om de bevolking van Curaçao gedetailleerd in kaart brengen. Volgens de op dit moment beschikbare data gaat het per 1 januari jongstleden om bijna 149.000 personen.

SensoOp 2 september gaat de Senso 2023 van start. De laatste keer dat de volkstelling plaatsvond was in 2011. Volgens richtlijnen van de Verenigde Naties (VN) zou dat elke tien jaar moeten gebeuren. Een eerder voor 2022 geplande telling ging niet door.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is belast met de uitvoering van de Senso en krijgt daarvoor extra budget toegewezen. Het CBS valt onder minister Ornelio ‘Kid’ Martina (PNP) van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD).
De opzet van Senso 2023 wijkt aanzienlijk af van de vorige keer, verneemt het Antilliaans Dagblad. Toen gebeurde nog bijna alles op papier, zowel de vragen als de antwoorden. De vragenlijsten werden daarna gescand en digitaal verwerkt. Nu vindt de Senso plaats door middel van een tablet - elke enquêteur krijgt er een mee - en ook worden alle antwoorden direct online geüpload en centraal opgeslagen.
In 2011 moest de volkstelling in een recordtijd van één week zijn voltooid, waarvoor maar liefst circa 3.000 medewerkers werden ingezet. Dit jaar is er meer tijd genomen: anderhalve maand.
De enquêteurs krijgen ieder circa honderd adressen toegewezen. Het CBS gaat uit van circa 80.000 woningen op Curaçao. De meeste enquêteurs zijn docent van beroep, omdat voor het uitvoeren ervan een zeker opleidingsniveau is vereist. Zij worden aangestuurd door ongeveer twintig coördinatoren.
Zoals elke keer is het behalen van een hoge respons de grootste uitdaging. De informatie die de telling oplevert is van belang om te weten hoe de situatie werkelijk is; de overheid en andere organisaties en instanties kunnen daar vervolgens beleid op maken. Maar er zijn ook veel anderen, zoals het bedrijfsleven, die gebruikmaken van de data van het CBS.
Bij de laatste Senso, twaalf jaar geleden, was de respons hoog. Het CBS zal de komende periode meer aandacht besteden aan en voorlichting geven over de volkstelling en het belang ervan. Dat zal gebeuren met behulp van de traditionele media, maar ook door via de sociale media direct te reageren als er vragen zijn en/of er issues ontstaan. Ook zal er op ‘barioniveau’ worden geïnformeerd, dus door de wijken in te gaan.
Toeristen worden niet meegeteld en dat geldt ook voor personen die zich minder dan een jaar op het eiland bevinden en niet van plan zijn om langer dan een jaar te blijven. Ook militairen en stagiairs doen niet mee. In principe worden ongedocumenteerden wel geteld.
Er zal controle plaatsvinden op de enquêteurs, waaronder steekproefsgewijs contact met de geënquêteerde huishoudens zelf, maar ook kan via de tablet aan de hand van de coördinaten exact te zien zijn waar en wanneer de elektronische vragenlijsten zijn ingevuld.
De vragen van de Senso 2023 zijn in vier talen. In verband met de voorkeurstaal om deze te beantwoorden kan de respondent kiezen uit Papiaments, Nederlands, Spaans en Engels.

In principe verplicht...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).