Veel zorgen bij VVD en CDA over Onderlinge Regeling

Van onze correspondent
Den Haag - De kans is reëel dat bij de herfinanciering van de honderden miljoenen aan liquiditeitsleningen een marktconforme rente gaat gelden. Voor Aruba lijkt die kans echt groot, omdat er waarschijnlijk nog geen Rijkswet Aruba financieel toezicht (RAft) is voordat de lopende lening op 10 oktober afloopt.

VanHuffelenStaatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties maakte dit duidelijk in een debat over de Onderlinge Regeling, waarbij ook de herfinanciering van de leningen aan de orde kwam. De leningen zijn aangegaan tegen een rentepercentage van nul. Bij herfinanciering zullen Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS) kunnen rekenen op een gunstig percentage als aan de voorwaarden is voldaan. Hoe hoog die rente wordt is nog niet bekend.
Voor Aruba is de belangrijkste voorwaarde dat de RAft wordt afgerond. Die zit al lang in de pijplijn, maar het lukt maar niet om de Staten van Aruba te overtuigen. Van Huffelen zei dat als de wet er niet voor oktober is, er een tussenperiode komt waarvoor een marktconforme rente zal gelden. Die zal een stuk hoger zijn dan de gunstige Nederlandse rente. ,,De RAft is nog een hele klus”, zei Van Huffelen. Want als er overeenstemming komt met Aruba moet de wet niet alleen nog in de Staten worden behandeld, maar ook door de Tweede en Eerste Kamer. ,,Dat zal misschien niet lukken voor 10 oktober.”
Maar ook voor Curaçao en Sint Maarten bestaat de kans dat er voorlopig een hogere rente zal gelden, omdat voor die landen de voorwaarde wordt gesteld dat er een oplossing is voor de financiële problemen rond Ennia. CDA-Kamerlid Joba van den Berg citeerde uit het boek van oud-voorzitter Raymond Gradus van het College financieel toezicht (Cft) dat elke procent rente de landen 33 miljoen gulden kost. Ze wilde weten hoe lang die periode zou duren. Volgens Van Huffelen is de hogere rente voor de CAS-landen een aanmoediging om aan de voorwaarden te voldoen: ,,Hoe eerder, hoe gunstiger.”
Over de Onderlinge Regeling (OR) maken VVD en CDA zich veel zorgen. Beide fracties missen gedegen toezicht op de uitvoering van de hervormingen en VVD-woordvoerder Roelien Kamminga wil ook weten welke sancties er staan op het niet nakomen van afspraken. Van Huffelen herhaalde haar eerdere uitleg: dat betekent dat de subsidie niet wordt uitgekeerd.

‘OR is een bindende regeling’...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.